คุณณรงค์ศักดิ์ ภูมิศรีสอาด รองกรรมการผู้จัดการ บมจ. ซีพี ออลล์ และผู้แทนผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ร่วมแสดงความยินดีแก่ คุณบุญรักษ์ ยอดเพชร เนื่องในโอกาสรับตำแหน่ง เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พื้นฐาน (กพฐ.)

PAT ร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ เนื่องในโอกาสครบ 1 ปี วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ ได้รับรางวัล "สถานศึกษาปลอดภัยและสุขอนามัยดี" ประจำปี 2560 

PAT จิตอาสาเฉพาะกิจ รับของพระราชทานหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ได้รับรางวัลประกาศนียบัตรเกียรติยศ "สถานศึกษาปลอดภัยและสุขอนามัยดี" ประจำปี 2560 ปีที่ 2 ติดต่อกัน