PAT พร้อมใจถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

PAT ร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย จัดกิจกรรม แห่เทียนจำนำพรรษา หนึ่งกิจกรรมในโครงการ “อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและส่งเสริมพระพุทธศาสนา” ประจำปีการศึกษา 2561

ประมวลภาพบรรยากาศกิจกรรม 7 ส วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์

  

  

  

  

  

  

26 กรกฎาคม 2561 วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ จัดกิจกรรมถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา 66 พรรษา โดยมีนายวิเชียร เนียมน้อม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์ ถวายพานพุ่ม เปิดกรวยทรงดอกไม้และลงนามถวายพระพร พร้อมทั้งนำกล่าวถวายพระพรชัยมงคลฯ จากนั้นนักเรียนและบุคลากรร่วมกันขับร้องเพลงสดุดีจอมราชา จากนั้นมีการมอบรางวัลจากกิจกรรมเทิดพระเกียรติให้กับผู้ชนะการประกวด

 

 

บมจ. ซีพี ออลล์ โครงการ 7 ส สะสาง ส่งมอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 16 เครื่อง เพื่อประโยชน์ ต่อการศึกษา ให้กับวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์