เมื่อวันที่ 28 - 29 มีนาคม 2555 ที่ผ่านมา คณะผู้บริหารและบุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ เข้าพบผู้ว่าราชการจัดหวัดจังหวัดนครราชสีมา

 วันที่ 28 - 29 มีนาคม 2555 ที่ผ่านมา คณะผู้บริหารและบุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ เข้าพบผู้ว่าราชการจัดหวัดจังหวัดนครราชสีมา เข้าเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนแนวคิดในการดำเนินกิจกรรม CSR กับโรงงานแปรรูปบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) CPF และ เข้าเยี่ยมศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์โคราช 

กิจกรรมงานนิทรรศการวิชาการ “นวัตกรรมการศึกษา มุ่งพัฒนาสู่มืออาชีพ” และงานธุรกิจค้าปลีกแฟร์ ประจำปีการศึกษา 2554

 

วันวิชาการ  26 มกราคม 2555 โรงเรียนปัญญาภิวัฒน์ เทคโนธุรกิจ ได้จัดงานนิทรรศการวิชาการ “นวัตกรรมการศึกษา มุ่งพัฒนาสู่มืออาชีพ”และงานธุรกิจค้าปลีกแฟร์ ประจำปีการศึกษา 2554  

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2555 ณ สนามกีฬา มหาลัยธุรกิจบัณฑิต วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ได้จัดกิจกรรมกีฬาสี

 

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2555 ณ สนามกีฬา มหาลัยธุรกิจบัณฑิต  วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ได้จัดกิจกรรมกีฬาสีกลุ่มที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2554 โดยมีกิจกรรมกีฬามากมาย รวมถึงการประกวดกองเชียร์ และ เชียร์ลีดเดอร์ และกิจกรรมสร้างความสามัคคีมากมาย

พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2555 ณ หอประชุมสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ชั้น 3  ได้มีพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาของนักเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ และศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์  ประจำปีการศึกษา 2554

1

3

2

4

5

6

7

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัญญาภิวัฒน์ ได้รับป้ายรับรองมาตรฐาน Clean Food Good Taste ประจำปี 2554

เมื่อวันพุธที่ 21 กันยายน 2554 เวลา 10.00 น. อ.วิสิทธิ์ งามเลิศชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนปัญญาภิวัฒน์ เทคโนธุรกิจ เป็นตัวแทนโรงเรียนรับป้าย สัญลักษณ์รับรองมาตรฐาน Clean Food Good Taste ประจำปี 2554 โดยมีนายสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรีเทศบาลนครนนทบุรี เป็นประธานมอบรางวัล ณ ห้อง Mcc Hall The Mall งามวงศ์วาน