PAT ร่วมกับสภากาชาดไทย จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช หนึ่งในกิจกรรมของเครือเจริญโภคภัณฑ์ มุ่งสู่ 100 ปี ซี.พี.ทำดี บริจาคโลหิต 

วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ โดยแผนกชุมชนสัมพันธ์ สำนักกิจการนักเรียน ร่วมกับทีมวิทยากรจากสำนักบริหารโครงการพิเศษ เครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้จัดกิจกรรมอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน CPR 

วันที่ 28 กันยายน 2560 วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์จัดกิจกรรมร่วมร้องเพลงชาติไทย ในวันครบรอบ 100 ปีวันพระราชทานธงชาติไทย โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์วิเชียร เนียมน้อม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ เป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยอาจารย์และคณะผู้บริหารของวิทยาลัยฯ เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน 

  

PAT ร่วมลดภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน เพิ่มโอกาสรอดชีวิต ป้องกันและลดการสูญเสียของผู้ป่วยจากภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน

วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 สำหรับนักเรียน กลุ่ม A