นักศึกษาปริญญาเอก Major of Vocational Education and Workforce Development, Department of Agricultural and Vocational Education, College of Agricultural and Life Science, Seoul National University สาธารณรัฐเกาหลี เยี่ยมชมวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์

PAT พร้อมใจถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

26 กรกฎาคม 2561 วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ จัดกิจกรรมถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา 66 พรรษา โดยมีนายวิเชียร เนียมน้อม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์ ถวายพานพุ่ม เปิดกรวยทรงดอกไม้และลงนามถวายพระพร พร้อมทั้งนำกล่าวถวายพระพรชัยมงคลฯ จากนั้นนักเรียนและบุคลากรร่วมกันขับร้องเพลงสดุดีจอมราชา จากนั้นมีการมอบรางวัลจากกิจกรรมเทิดพระเกียรติให้กับผู้ชนะการประกวด

 

 

PAT ร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย จัดกิจกรรม แห่เทียนจำนำพรรษา หนึ่งกิจกรรมในโครงการ “อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและส่งเสริมพระพุทธศาสนา” ประจำปีการศึกษา 2561

ประมวลภาพบรรยากาศกิจกรรม 7 ส วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์