ปัญญาภิวัฒน์ จัดโครงการอาชีวะทำดี ตอบแทนชุมชน ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556  ที่ผ่านมาทางหน่วยงานส่งเสริมรัฐสัมพันธ์และโครงการพิเศษ ร่วมกับอาจารย์ผู้สอนแผนกช่างไฟฟ้ากำลัง และนักเรียนไฟฟ้ากำลังระดับชั้น ปวช.2 จำนวน 7 คน ตรวจซ่อมเครื่องปรับอากาศ และล้างเครื่องปรับอากาศ  ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านทานสัมฤทธิ์  เพื่อช่วยให้ประชาชนที่เข้ารับบริการของโรงพยาบาล ฯ บ้านทานสัมฤทธิ์  ได้รับความสะดวกสบายในการรับบริการและเป็นส่งเสริมให้นักเรียนได้มีมีส่วน ร่วมในการทำประโยชน์ให้กับสถานที่บริการของชุมชน และได้ฝึกฝนทักษะในการตรวจซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ในสถานที่จริง สถานการณ์จริง

DSCN0001DSCN0022DSCN0025DSCN0408DSCN0421DSCN0429DSCN0446

ปัญญาภิวัฒน์ จัดโครงการอาชีวะทำดี ตอบแทนชุมชน

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2556 ที่ผ่านมาทางหน่วยงานส่งเสริมรัฐสัมพันธ์และโครงการพิเศษ ร่วมกับอาจารย์ผู้สอนแผนกช่างไฟฟ้ากำลัง และนักเรียนไฟฟ้ากำลังระดับชั้น ปวช.2 จำนวน 12 คน ตรวจซ่อมเครื่องปรับอากาศ และล้างเครื่องปรับอากาศ  ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ไขแสงกำเนิดมี ซอยงามวงศ์วาน 25 เพื่อช่วยให้ประชาชนที่เข้ารับบริการของโรงพยาบาล ฯ ไขแสง ได้รับความสะดวกสบายในการรับบริการและเป็นส่งเสริมให้นักเรียนได้มีมีส่วนร่วมในการทำประโยชน์ให้กับสถานที่บริการของชุมชน และได้ฝึกฝนทักษะในการตรวจซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ในสถานที่จริง สถานการณ์จริง
 

DSCN0345DSCN0349DSCN0351DSCN0355DSCN0363DSCN0366DSCN0367DSCN0369DSCN0371
 

 

ปัญญาภิวัฒน์ รับ “เหรียญทอง” นวัตกรรมการศึกษา

 

เมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ.2556 ที่อาคารหอประชุมคุรุสภา สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ จัดงานวันครู 2556 โดยมี น.ส.ยิ่งลักษณ์ นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ภายในงานวันครู นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบ รางวัลผลงานนวัตกรรมระดับประเทศ ระดับเหรียญทอง ให้กับ วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ สถาบันการศึกษาในกลุ่ม ซีพี ออลล์ จากผลงาน "การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะเพื่อพัฒนาผู้เรียนที่ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ" โดยมี นายปิยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหาร เซเว่น อีเลฟเว่น ร้านอิ่มสะดวกของคนไทย เป็นผู้รับมอบ
งานวิจัย “การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะเพื่อพัฒนาผู้เรียนที่ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ” เป็นการพัฒนานักเรียนให้มีสมรรถนะตรงตามความต้องการของหน่วยธุรกิจใน ซีพี ออลล์ ตั้งเป้าหมายว่าภายหลังจบการศึกษา นักเรียน สาขาธุรกิจค้าปลีก ของ วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ สามารถเข้าทำงานในตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการร้านที่ 2 ของร้าน เซเว่น อีเลฟเว่น ได้ทันที ส่วนนักเรียน สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สามารถทำงานในตำแหน่งผู้ช่วยช่าง อีกทั้งระหว่างเรียนยังสามารถทำงานในตำแหน่งที่บริษัทจัดไว้ได้อีกด้วย เป็นการประยุกต์จุดแข็งของ วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ คือ เน้นการเรียนภาคทฤษฎีควบคู่กับการฝึกปฏิบัติงานจริงเข้าสู่กระบวนการวิจัย ซึ่งผลจากการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะทำให้เห็นว่าในปีการศึกษา 2554 มีนักเรียนสาขาธุรกิจค้าปลีก สอบได้ในตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการร้านที่ 2 เพิ่มขึ้น 74.18% และผลการประเมินความพึงพอใจของผู้จัดการร้านที่มีต่อนักเรียนก็เพิ่มสูงขึ้นด้วย

MUK 5765MUK 5803

 

 

 

 

 

นักเรียนปัญญาภิวัฒน์ เข้าร่วมโครงการ กุลบุตร-กุลธิดากาชาด ประจำปีการศึกษา 2556 จัดโดย สภากาชาดไทย

 วิทยาลัย เทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ขอแสดงความยินดีกับนางสาวรวินันท์ ขนันไทย (น้องนาง) นักเรียน ปวช.3 สาขางานธุรกิจค้าปลีกซึ่งได้รับรางวัล ยิ่งรู้จักยิ่งรักเธอ (ขวัญใจกาชาด) และ อุณาโลมแดงดีเด่น (จิตอาสา) จากโครงการ”กุลบุตร-กุลธิดากาชาด”ประจำปีการศึกษา 2556 จัดโดย สภากาชาดไทย

n001

 

โครงการ ปัญญาภิวัฒน์ รักเพื่อนบ้าน

เมื่อวันที่  10  มกราคม  2556   วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์  จัดกิจกรรม  CSR “ ปัญญาภิวัฒน์ รักเพื่อนบ้าน”  พลพรรคชาวปัญญาภิวัฒน์ เพื่อทำความสะอาดให้กับมูลนิธิกตเวทิตาธรรม และวัดบัวขวัญ  ซอยงามวงศ์วาน 23 ตามจุดต่างๆ อาทิเช่น ห้องน้ำ ลานจอดรถ บริเวณภายในศาลา ฯลฯ  ซึ่งเป็นสถานที่ 2 แห่งถือเป็นศูนย์กลางของชุมชนในย่านนี้  งานนี้ได้รับความร่วมมือจากบุคลากร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียนผู้มีหัวใจบริการกว่าร้อยชีวิตเป็นอย่างดี

 

  MG 7779 MG 7845IMG 0076IMG 0086IMG 0088IMG 0091IMG 0092IMG 0094IMG 0096IMG 0115 MG 6189 MG 6233IMG 0144 MG 7910 MG 7906