กิจกรรม CSR การให้บริการกับชุมชนแขวงท่าทราย

เมื่อวันที่ 12-13 .. 54 โรงเรียนปัญญาภิวัฒน์ เทคโนธุรกิจ ได้จัดกิจกรรม CSR การให้บริการกับชุมชนแขวงท่าทรายและวัดบัวขวัญ นนทบุรี

ภาควิชาอุตสาหกรรมแผนกไฟฟ้ากำลัง นักเรียนชั้นปีที่ 2-3 เข้าซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดให้กับชุมชนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น   และเข้าล้างแอร์ให้กับสำนักงานเขตแขวงท่าทราย และล้างแอร์ให้กับวัดบัวขวัญ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทำทุกปีเป็นการฝึกให้นักเรียนในแผนกได้ทดลองฝึกกับประสบการจริงหลังจากที่ได้มีการลงไปปฏิบัติงานกลับมา

แผนกวิทยบริการ ได้มีการสอนอาชีพให้กับชุมชนที่สนใจ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น เพื่อเป็นการค่าเวลาหลังจากที่ได้นำเครื่องใช้ไฟฟ้ามาซ่อมบำรุง ในระหว่างการรอรับเครื่องใช้ไฟฟ้าก็สามารถมาเรียนถักพวงกุญแจ และถักร้อยสร้อยรัก จากลูกปัด

ภาควิชาพื้นฐาน แผนกพื้นฐานสามัญได้มีการสอนพับกล่อง จากกระดาษเพื่อใช้สำหรับห่อของขวัญหรือเก็บอุปกรณ์ต่างๆ หรือมอบให้เพื่อเป็นของที่ระลึกผลการตอบรับเป็นที่น่าพอใจมีชุมชนให้ความสนใจเป็นอย่ามาก

 

จิตอาสา ใจสร้างสรรค์ แบ่งปันเพื่อน้อง

เมื่อวันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2554 เวลา 9.00 น. ด้วยแผนกกิจกรรม สำนักบริหารกิจการนักเรียน ได้จัดกิจกรรมโครงการ “จิตอาสา ใจสร้างสรรค์ แบ่งปันเพื่อน้อง” โดยมีครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 90 คน เพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์หลักขององค์กร โดยชมรมผู้นำอาสา ที่มุ่งเน้นจัดกิจกรรมเพื่อสมาชิกมีจิตอาสา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม มีทักษะการเป็นผู้นำรู้จักการทำงานร่วมกับผู้อื่น และช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสมากกว่า ตลอดจนยังทำให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคม
 กิจกรรมครั้งนี้ทางชมรมได้ออกไปประชาสัมพันธ์หาทุนขอรับบริจาครอบ ๆ ชุมชน และผู้ปกครองนักเรียน ตลอดจนผู้แสดงความจำนงค์
ให้การช่วยเหลือโครงการฯ รวมเป็นจำนวนเงิน 30,863 บาท เพื่อซื้อวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซมห้องเรียน กิจกรรมภายในงาน
1. เดินสายไฟและเปลี่ยนหลอดไฟห้องเรียน 8 ห้องเรียน ตลอดจนหน้าอาคารเรียน และมอบหลอดไฟ,สายไฟ
2. ทาสีรั้วโรงเรียนใหม่ 3. ทาสีระเบียงอาคาร 4. มอบหนังสือ และอุปกรณ์การเรียน

ปัญญาภิวัฒน์สร้างอาชีพ(เสริม) สู่ชุมชน

เมื่อวันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2554 เวลา 9.00-16.00น. ที่ผ่านมา แผนก CSR & Networking สำนักบริหารการตลาดและการสื่อสาร ได้จัดโครงการ “ปัญญาภิวัฒน์สร้างอาชีพ(เสริม)สู่ชุมชน” มีการฝึกอาชีพ 2 อาชีพ คือ 1.ตกแต่งกระเช้าให้สวยงาม 2.การทำตุ๊กตาจากเส้นด้าย โดยทีมวิทยากรจากศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนนทบุรี และคุณสืบศักดิ์ ยุตตานนท์ พัฒนาการจังหวัดนนทบุรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการฯ โดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความสุข และทำให้ชุมชนรู้จักโรงเรียนของเรามากขึ้น

สัมมนา ทิศทางและนโยบายการบริหารจัดการโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนเครือข่าย

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2554 โรงเรียนปัญญาภิวัฒน์ เทคโนธุรกิจ ได้จัดโครงการสัมมนา “ทิศทางและนโยบายการบริหารจัดการโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนเครือข่าย” ณ ห้องอิงบุรี ชั้น 6 โรงแรมพักพิง อิงทาง บูติค โฮเทล โดยมีอาจารย์นัชชา เทียมพิทักษ์ ผู้จัดการโรงเรียน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการ และได้รับเกียรติจากคุณปิยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนปัญญาภิวัฒน์ฯ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมทั้งบรรยาย ในหัวข้อ “ทิศทางของธุรกิจค้าปลีกและนโยบายด้านการศึกษาของ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)” และดร.ศิริพรรณ ชุมนุม ที่ปรึกษา บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) บรรยายในหัวข้อ “มาตรฐานอาชีพธุรกิจค้าปลีกกับการแข่งขันเวทีสากล” และทำ Workshop แนวทางการพัฒนาโรงเรียนอาชีวะเอกชนเครือข่ายเข็มแข็งและการสร้างคุณภาพแก่นักเรียนระบบทวิภาคี

โครงการปัญญาภิวัฒน์สร้างการเรียนรู้สู่ชุมชนมืออาชีพสัญจร : แผนธุรกิจดี มีชัยไปกว่าครึ่ง

เมื่อวันที่ 10 และ 11 สิงหาคม ที่ผ่านมา ทางโรงเรียนปัญญาภิวัฒน์ เทคโนธุรกิจ ได้จัดสัมมนา โครงการปัญญาภิวัฒน์สร้างการเรียนรู้สู่ชุมชนมืออาชีพสัญจร แผนธุรกิจดี มีชัยไปกว่าครึ่ง ในวันที่ 10 สิงหาคม 2554  ห้องสร้อยเพชร 2 โรงแรมโกลเด้น ซิตี้.ระยอง โดยได้รับเกียรติจาก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 เป็นประธานเปิดโครงการ  และในวันที่ 11 สิงหาคม 2554    ห้องชมพูพันธ์ทิพย์ โรงเรียนเทคโนโลยีชลบุรี .ชลบุรี ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 เป็นประธานเปิดโครงการ  โดยจัดโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการบริการทางวิชาการแก่ชุมชนและสังคมเกี่ยวกับการบริหารจัดการร้านค้า ผลิตภัณฑ์ และช่วยส่งเสริมนโยบายชุมชนเข้มแข็งของรัฐบาลอีกทั้งยังป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดกับชุมชน บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยสาระและความสนุกสนานจากการร่วมลุ้นของรางวัล โดยวิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญด้านการตลาด คุณวัชระ เกษสำลี ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก