สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อพัฒนาการศึกษาเอกชน กับบริษัทซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

 

วันที่ 9 ธันวาคม 2556 ที่โรงเรียนหอวัง กรุงเทพฯ, นายจาตุรนต์ ฉายแสง เป็นประธานการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อพัฒนาการศึกษาเอกชน  ระหว่าง วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ บริษัทซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)  กับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อพัฒนาการศึกษาเอกชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการขยายโอกาส ผ่านการศึกษาสู่ชุมชนอย่างทั่วถึงโดยมีส่วนร่วม ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนทั่วประเทศ ด้วยมาตรฐานและหลักสูตรเดียวกันกับวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ พร้อมปฏิบัติจริง และการรับประกันการมีงานทำหลังสำเร็จการศึกษามีรายได้ระหว่างการฝึกปฏิบัติงานที่สถานประกอบการ

IMG 1389IMG 1424IMG 1439IMG 1451

ปัญญาภิวัฒน์จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ วันพ่อแห่งชาติ 2556

เมื่อวันที่  4  ธันวาคม  ที่ผ่านมา วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์  ได้จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2556  เพื่อให้นักเรียน บุคลากร และผู้บริหาร ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี  แด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช อันเป็นที่เคารพรักของพสกนิกรชาวไทย  โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์วิสิทธิ์  งามเลิศชัย  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์  เป็นประธานในพิธี  ทั้งนี้มีตัวแทนคุณพ่อเข้าร่วมกิจกรรม “พ่อลูกผูกพัน” ส่งผลให้บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยรอยยิ้มและความอบอุ่น

IMG 1018IMG 1024IMG 1028IMG 1028IMG 1031IMG 1036IMG 1050IMG 1051IMG 1064IMG 1067IMG 1070IMG 1171

 

Board Pr work nornawattagum-01 Board Pr work nornawattagum-02 Board Pr work nornawattagum-03Board Pr work nornawattagum-04Board Pr work nornawattagum-05Board Pr work nornawattagum-06

ปัญญาภิวัฒน์เข้าร่วมแสดงผลงาน PI WEEK ผลักดันการเพิ่มผลิตผล โดยใช้แนวคิด TQM

วันที่ 12 ก.ย. 56 บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) จัดงาน “ PI WEEK ”  ครั้งที่ 2 ประจำปี 2556 เพื่อผลักดันให้เกิดการเพิ่มผลิตผล โดยใช้แนวคิด TQM เกิดการแลกเปลี่ยน และแบ่งบันความรู้ด้าน Productivity Improvement  ระหว่างบริษัทในกลุ่ม ซีพี ออลล์ โดยมีผู้แทนคณะทำงานจัดงาน PI WEEK ในกลุ่มทั้ง 13 บริษัทร่วมเปิดงาน วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ได้รับรางวัลดีเด่น C.P. SAFETY SYSTEM : CPSS (สำนักงาน) ประจำปี 2556 โดยมี  อ.วิสิทธิ์ งามเลิศชัย    ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ขึ้นรับรางวัล คุณนริศ ธรรมเกื้อกูล รองกรรมการผู้จัดการปาฐกถาในหัวข้อ “หนทางสู่  Productive Workforce” นอกจากนี้ยังจัดให้มีการประกวด Golden Ant 2013 รอบชิงชนะเลิศ พร้อมร่วมสนุกตอบคำถามลุ้นรับรางวัลใหญ่มากมาย ได้รับเกียรติจาก คุณธานินทร์ บูรณมานิต กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร       เป็นประธานปิดงานและมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวด Golden Ant 2013 ณ ห้อง Convention Hall สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ถนนแจ้งวัฒนะ

IMG 26181IMG 2630IMG 2787IMG 3284IMG 3311IMG 3365IMG 3372IMG 3551IMG 3585IMG 3700

ปัญญาภิวัฒน์ จัดโครงการอาชีวะทำดี ตอบแทนชุมชน ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556  ที่ผ่านมาทางหน่วยงานส่งเสริมรัฐสัมพันธ์และโครงการพิเศษ ร่วมกับอาจารย์ผู้สอนแผนกช่างไฟฟ้ากำลัง และนักเรียนไฟฟ้ากำลังระดับชั้น ปวช.2 จำนวน 7 คน ตรวจซ่อมเครื่องปรับอากาศ และล้างเครื่องปรับอากาศ  ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านทานสัมฤทธิ์  เพื่อช่วยให้ประชาชนที่เข้ารับบริการของโรงพยาบาล ฯ บ้านทานสัมฤทธิ์  ได้รับความสะดวกสบายในการรับบริการและเป็นส่งเสริมให้นักเรียนได้มีมีส่วน ร่วมในการทำประโยชน์ให้กับสถานที่บริการของชุมชน และได้ฝึกฝนทักษะในการตรวจซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ในสถานที่จริง สถานการณ์จริง

DSCN0001DSCN0022DSCN0025DSCN0408DSCN0421DSCN0429DSCN0446