ปัญญาภิวัฒน์สร้างอาชีพ(เสริม) สู่ชุมชน

เมื่อวันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2554 เวลา 9.00-16.00น. ที่ผ่านมา แผนก CSR & Networking สำนักบริหารการตลาดและการสื่อสาร ได้จัดโครงการ “ปัญญาภิวัฒน์สร้างอาชีพ(เสริม)สู่ชุมชน” มีการฝึกอาชีพ 2 อาชีพ คือ 1.ตกแต่งกระเช้าให้สวยงาม 2.การทำตุ๊กตาจากเส้นด้าย โดยทีมวิทยากรจากศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนนทบุรี และคุณสืบศักดิ์ ยุตตานนท์ พัฒนาการจังหวัดนนทบุรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการฯ โดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความสุข และทำให้ชุมชนรู้จักโรงเรียนของเรามากขึ้น

โครงการปัญญาภิวัฒน์สร้างการเรียนรู้สู่ชุมชนมืออาชีพสัญจร : แผนธุรกิจดี มีชัยไปกว่าครึ่ง

เมื่อวันที่ 10 และ 11 สิงหาคม ที่ผ่านมา ทางโรงเรียนปัญญาภิวัฒน์ เทคโนธุรกิจ ได้จัดสัมมนา โครงการปัญญาภิวัฒน์สร้างการเรียนรู้สู่ชุมชนมืออาชีพสัญจร แผนธุรกิจดี มีชัยไปกว่าครึ่ง ในวันที่ 10 สิงหาคม 2554  ห้องสร้อยเพชร 2 โรงแรมโกลเด้น ซิตี้.ระยอง โดยได้รับเกียรติจาก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 เป็นประธานเปิดโครงการ  และในวันที่ 11 สิงหาคม 2554    ห้องชมพูพันธ์ทิพย์ โรงเรียนเทคโนโลยีชลบุรี .ชลบุรี ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 เป็นประธานเปิดโครงการ  โดยจัดโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการบริการทางวิชาการแก่ชุมชนและสังคมเกี่ยวกับการบริหารจัดการร้านค้า ผลิตภัณฑ์ และช่วยส่งเสริมนโยบายชุมชนเข้มแข็งของรัฐบาลอีกทั้งยังป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดกับชุมชน บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยสาระและความสนุกสนานจากการร่วมลุ้นของรางวัล โดยวิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญด้านการตลาด คุณวัชระ เกษสำลี ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก

เชิญชวนอาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักเรียนร่วมประกวดโครงการจุดประกายพรสวรรค์

เชิญชวนอาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักเรียนร่วมประกวดโครงการจุดประกายพรสวรรค์ 7 สามารถสอบถามรายละเอียด และขอรับใบสมัครได้ที่ สำนักบริหารทรัพยากรบุคล ชั้น 3  ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2554 โดยมีเงินรางวัลผู้ประกวดแข่งขันสูงสุด 10,000 บาทในแต่ละประเภท

ปัญญาภิวัฒน์ เทคโนธุรกิจ รณรงค์เชิญชวนให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทุกคน

“ทุกเสียง คือพลัง เลือกตั้ง คนดี มีความสามารถ ซื่อสัตย์ สุจริตเห็นประโยชน์ส่วนรวมของประชาชน” โรงเรียนปัญญาภิวัฒน์ เทคโนธุรกิจ  นำโดยกลุ่มแกนนำเยาวชน วัยรุ่นหน้าใส จิตใจอาสา มุ่งพัฒนาประชาธิปไตย ได้รณรงค์เชิญชวนให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทุกคน ร่วมใจ รวมพลังออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในวันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม 2554 ตั้งแต่เวลา 08.00-15.00 น. มีชื่อ ถือบัตร เข้าคูหา กากบาท อย่าลืมออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง กันเยอะๆ น่ะครับสอบถามข้อมูลหรือรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนการเลือกตั้ง 1175 และ  www.ect.go.th 

เทปบันทึกภาพรายการ หนี้แผ่นดิน ประเด็น “การศึกษา – อาชีพในชุมชน 7-Eleven – ปัญญาภิวัฒน์ กรมพัฒนาชุมชนและสมาคมผู้นำ อช. ช่วยได้”? เป็นรายการ หนี้แผ่นดิน ออกอากาศทางทรูวิชั่นส์ ช่อง 8 (TNN2) เป็นรายการประเภทสนทนา โดยเชิญบุคคลผู้เกี่ยวข้องกับประเด็นต่างๆ ที่กำลังอยู่ในความสนใจของผู้ชม ทั้งในด้านสังคม เศรษฐกิจ กฎหมาย การเกษตร การศึกษา สุขภาพ วิทยาการ และเทคโนโลยีการสื่อสาร ฯลฯ มาร่วมสนทนาในรายการ

https://vimeo.com/24300377