เชิญชวนอาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักเรียนร่วมประกวดโครงการจุดประกายพรสวรรค์

เชิญชวนอาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักเรียนร่วมประกวดโครงการจุดประกายพรสวรรค์ 7 สามารถสอบถามรายละเอียด และขอรับใบสมัครได้ที่ สำนักบริหารทรัพยากรบุคล ชั้น 3  ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2554 โดยมีเงินรางวัลผู้ประกวดแข่งขันสูงสุด 10,000 บาทในแต่ละประเภท

เทปบันทึกภาพรายการ หนี้แผ่นดิน ประเด็น “การศึกษา – อาชีพในชุมชน 7-Eleven – ปัญญาภิวัฒน์ กรมพัฒนาชุมชนและสมาคมผู้นำ อช. ช่วยได้”? เป็นรายการ หนี้แผ่นดิน ออกอากาศทางทรูวิชั่นส์ ช่อง 8 (TNN2) เป็นรายการประเภทสนทนา โดยเชิญบุคคลผู้เกี่ยวข้องกับประเด็นต่างๆ ที่กำลังอยู่ในความสนใจของผู้ชม ทั้งในด้านสังคม เศรษฐกิจ กฎหมาย การเกษตร การศึกษา สุขภาพ วิทยาการ และเทคโนโลยีการสื่อสาร ฯลฯ มาร่วมสนทนาในรายการ

https://vimeo.com/24300377

ชมรมผู้นำอาสา ได้ไปมอบเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้

เมื่อวันอังคาร ที่ 19 เมษายน 2554  โรงเรียนปัญญาภิวัฒน์ เทคโนธุรกิจ นำโดยชมรมผู้นำอาสา ได้ไปมอบเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ ณ อาคารมาลีนนท์ ผ่านรายการเรื่องเล่าเช้านี้ โดยคุณสรยุทธ สุทัศนะจินดา เป็นผู้รับมอบเงินบริจาค จำนวน 20,000 บาท ทั้งนี้ ยอดเงินบริจาคนั้นมาจากการที่นักเรียนของชมรมผู้นำอาสา ถือกล่องขอรับบริจาคในบริเวณใกล้เคียงกับโรงเรียน เช่น หน้าร้าน 7-11 หน้าห้างพันธ์ทิพย์พลาซ่า งามวงศ์วาน และได้รับน้ำใจจากครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักเรียนจากทุกชมรม  ร้านค้า ที่ร่วมบริจาคเงินผ่านนักเรียนของชมรมผู้นำอาสา ในการไปมอบเงินบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ ณ อาคารมาลีนนท์ ชมรมผู้นำอาสาได้ส่งตัวแทนนักเรียนไป 5 คน รวมถึง อ.ชัยพร และ อ.เบญจวรรณ  ซึ่งได้ถ่ายภาพร่วมกับ คุณสรยุทธ พิธีกรดังจากรายการเรื่องเล่าเช้านี้อีกด้วย ต้องขอขอบคุณในน้ำใจของทุกคนที่แบ่งปันให้กับผู้ที่กำลังประสบกับความทุกข์ ยากในฐานะของคนไทยด้วยกัน ขอขอบคุณจากใจ ชมรมผู้นำอาสา แผนกกิจกรรม สำนักบริหารกิจการนักเรียน

การประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2554

การประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ โรงเรียนปัญญาภิวัฒน์ เทคโนธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2554  ในวันเสาร์ที่ 7 พฤษภาคม  2554  ณ  ห้องประชุม  Convention   Hall  สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ โดยอาจารย์นัชชา เทียมพิทักษ์ ผู้จัดโรงเรียน ได้กล่าวต้อนรับผู้ปกครอง และแสดงนโยบาย ทิศทางในอนาคตของโรงเรียนปัญญาภิวัฒน์ฯ จากนั้นอาจารย์กิติ รัตนราษี รองผู้อำนวยการโรงเรียนด้านวิชาการ พูดคุยกับผู้ปกครงอในหัวข้อ เรื่องการเรียนให้ประสบความสำเร็จกับผู้นำธุรกิจค้าปลีก และปิดท้ายด้วยการเสวนาในหัวข้อ อะไร อะไรใน 7-Eleven และ 15 ปี เรียนฟรี กับสิ่งดีๆ เพื่อพัฒนานักเรียนสู่ “การเป็น คนดี ศรี    ปัญญาภิวัฒน์” โดย สำนักสื่อสารองค์กร, สำนักบริหารการฝึกอาชีพ และสำนักบริหารกิจการนักเรียน

ปัญญาภิวัฒน์ เทคโนธุรกิจ ได้รับรางวัลนวัตกรรมด้านการจัดการเรียนรู้ โครงการ “หนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม”

โรงเรียนปัญญาภิวัฒน์ เทคโนธุรกิจ ได้รับรางวัลนวัตกรรมด้านการจัดการเรียนรู้ ระดับเหรียญทองแดง ในโครงการ “หนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม” ของครุสภา ประจำปีการศึกษา 2553  โดยมีนายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้มอบรางวัล ในวันที่ 16 มกราคม 2554 ณ ห้องประชุมคุรุสภา