คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม PAT เยี่ยมชมศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ความปลอดภัยในการทำงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ได้ดำเนินการซ้อมอพยพหนีไฟประจำปีการศึกษา 2560

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มอบรางวัล ผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ ประจำปี 2561 ให้กับ วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์

ชาว PAT ไม่ทิ้งกัน นำโดยอาจารย์วิเชียร เนียมน้อม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ พร้อมคณะผู้บริหารและนักเรียน ร่วมมอบเงินช่วยเหลือจำนวน 10,000 บาท ให้กับนักเรียนที่ประสพปัญหาไฟไหม้

ความร่วมมือครั้งประวัติศาสตร์ของวงการการศึกษา  ระหว่างสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย   บมจ. ซีพี ออลล์  โรงเรียนโกศลภัทรวิทย์  และ วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์  ในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางการศึกษา