วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ เข้าร่วมกิจกรรม งานวิ่ง The Color Run Thailand 2017 

PAT มอบทุนต้นกล้าปัญญาภิวัฒน์ ให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี และมีความประพฤติดี จำนวน 25 ทุน

กิจกรรมกีฬาสีสัมพันธ์ ปภว.เกมส์ ครั้งที่ 12 (รอบที่ 1)

PAT ต้อนรับคณะเยี่ยมชม Young Talent จากสาธารณรัฐประชาชนจีน โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารรุ่นใหม่ (เถ้าแก่จีน) รุ่นที่ 1 

วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ได้ดำเนินการซ้อมอพยพหนีไฟประจำปีการศึกษา 2559