ซีพี ออลล์ และ PAT ร่วมขับเคลื่อน Thailand 4.0 ด้านสิทธิมนุษยชน 

PAT จัดการศึกษาระบบทวิภาคี มุ่งที่จะสร้างครูอาชีพ มากกว่าสร้างอาชีพครู เพื่อช่วยพัฒนาให้ระบบการศึกษามีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น

PAT จัดกิจกรรมสัมมนา ประจำปี 2560  " PAT OUR WAY พันธกิจเพื่อเติบโตอย่างยั่งยืน "

PAT จัดกิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้  โครงการ " เถ้าแก่น้อย ปัญญาภิวัฒน์ " ณ โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม 

วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ โดยสำนักกิจการนักเรียนจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ สนามกีฬาอเนกประสงค์วิทยาลัยฯ