โครงการปัญญาภิวัฒน์สร้างการเรียนรู้สู่ชุมชนมืออาชีพสัญจร : แผนธุรกิจดี มีชัยไปกว่าครึ่ง

เมื่อวันที่ 10 และ 11 สิงหาคม ที่ผ่านมา ทางโรงเรียนปัญญาภิวัฒน์ เทคโนธุรกิจ ได้จัดสัมมนา โครงการปัญญาภิวัฒน์สร้างการเรียนรู้สู่ชุมชนมืออาชีพสัญจร แผนธุรกิจดี มีชัยไปกว่าครึ่ง ในวันที่ 10 สิงหาคม 2554  ห้องสร้อยเพชร 2 โรงแรมโกลเด้น ซิตี้.ระยอง โดยได้รับเกียรติจาก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 เป็นประธานเปิดโครงการ  และในวันที่ 11 สิงหาคม 2554    ห้องชมพูพันธ์ทิพย์ โรงเรียนเทคโนโลยีชลบุรี .ชลบุรี ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 เป็นประธานเปิดโครงการ  โดยจัดโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการบริการทางวิชาการแก่ชุมชนและสังคมเกี่ยวกับการบริหารจัดการร้านค้า ผลิตภัณฑ์ และช่วยส่งเสริมนโยบายชุมชนเข้มแข็งของรัฐบาลอีกทั้งยังป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดกับชุมชน บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยสาระและความสนุกสนานจากการร่วมลุ้นของรางวัล โดยวิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญด้านการตลาด คุณวัชระ เกษสำลี ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก

ปัญญาภิวัฒน์ เทคโนธุรกิจ รณรงค์เชิญชวนให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทุกคน

“ทุกเสียง คือพลัง เลือกตั้ง คนดี มีความสามารถ ซื่อสัตย์ สุจริตเห็นประโยชน์ส่วนรวมของประชาชน” โรงเรียนปัญญาภิวัฒน์ เทคโนธุรกิจ  นำโดยกลุ่มแกนนำเยาวชน วัยรุ่นหน้าใส จิตใจอาสา มุ่งพัฒนาประชาธิปไตย ได้รณรงค์เชิญชวนให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทุกคน ร่วมใจ รวมพลังออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในวันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม 2554 ตั้งแต่เวลา 08.00-15.00 น. มีชื่อ ถือบัตร เข้าคูหา กากบาท อย่าลืมออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง กันเยอะๆ น่ะครับสอบถามข้อมูลหรือรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนการเลือกตั้ง 1175 และ  www.ect.go.th 

เทปบันทึกภาพรายการ หนี้แผ่นดิน ประเด็น “การศึกษา – อาชีพในชุมชน 7-Eleven – ปัญญาภิวัฒน์ กรมพัฒนาชุมชนและสมาคมผู้นำ อช. ช่วยได้”? เป็นรายการ หนี้แผ่นดิน ออกอากาศทางทรูวิชั่นส์ ช่อง 8 (TNN2) เป็นรายการประเภทสนทนา โดยเชิญบุคคลผู้เกี่ยวข้องกับประเด็นต่างๆ ที่กำลังอยู่ในความสนใจของผู้ชม ทั้งในด้านสังคม เศรษฐกิจ กฎหมาย การเกษตร การศึกษา สุขภาพ วิทยาการ และเทคโนโลยีการสื่อสาร ฯลฯ มาร่วมสนทนาในรายการ

https://vimeo.com/24300377

เชิญชวนอาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักเรียนร่วมประกวดโครงการจุดประกายพรสวรรค์

เชิญชวนอาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักเรียนร่วมประกวดโครงการจุดประกายพรสวรรค์ 7 สามารถสอบถามรายละเอียด และขอรับใบสมัครได้ที่ สำนักบริหารทรัพยากรบุคล ชั้น 3  ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2554 โดยมีเงินรางวัลผู้ประกวดแข่งขันสูงสุด 10,000 บาทในแต่ละประเภท

การประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2554

การประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ โรงเรียนปัญญาภิวัฒน์ เทคโนธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2554  ในวันเสาร์ที่ 7 พฤษภาคม  2554  ณ  ห้องประชุม  Convention   Hall  สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ โดยอาจารย์นัชชา เทียมพิทักษ์ ผู้จัดโรงเรียน ได้กล่าวต้อนรับผู้ปกครอง และแสดงนโยบาย ทิศทางในอนาคตของโรงเรียนปัญญาภิวัฒน์ฯ จากนั้นอาจารย์กิติ รัตนราษี รองผู้อำนวยการโรงเรียนด้านวิชาการ พูดคุยกับผู้ปกครงอในหัวข้อ เรื่องการเรียนให้ประสบความสำเร็จกับผู้นำธุรกิจค้าปลีก และปิดท้ายด้วยการเสวนาในหัวข้อ อะไร อะไรใน 7-Eleven และ 15 ปี เรียนฟรี กับสิ่งดีๆ เพื่อพัฒนานักเรียนสู่ “การเป็น คนดี ศรี    ปัญญาภิวัฒน์” โดย สำนักสื่อสารองค์กร, สำนักบริหารการฝึกอาชีพ และสำนักบริหารกิจการนักเรียน