วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและคณาจารย์จากโรงเรียนตากพิทยาคม จำนวนกว่า 80 ท่าน 

PAT ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์กรุงเทพฯ มอบอุปกรณ์การเรียน Computer Note Book จำนวน 5 เครื่อง ให้กับ กองบริการ ศูนย์การกำลังสำรองโรงเรียนรักษาดินแดน 

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ จัดพิธีมอบทุนการศึกษาแก่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับสถานศึกษาในความร่วมมือ (รูปแบบทวิภาคี) จำนวน 41 สถานศึกษา รวมเป็นเงิน 19,440,000 บาท

PAT ร่วมทำบุญตักบาตรถวายพระพรชัยมงคล "ในหลวงรัชกาลที่ 10"  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา

TAFE รัฐนิวเซาท์เวลส์ ประเทศออสเตรเลีย เยี่ยมชม PAT