PAT เป็นเจ้าภาพปฏิบัติธรรม เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ  พบกับ "การเข้าใจชีวิต" โดยพระมหาธีระยุทธ วัดตันตยาภิรมย์ ณ ซี.พี. ทาวเวอร์ ชั้น 11

PAT เข้ารับการตรวจจากคณะกรรมการประเมิน โครงการสถานประกอบการรักษ์สิ่งแวดล้อม จากเทศบาลเมืองนนทบุรี

เมื่อวันที่ 19 มี.ค. 2561 ดร.วิโรจน์ เจษฎาดิลก ผู้อำนวยการสำนักกิจการนักเรียน พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมมอบเงินช่วยเหลือนักเรียนจำนวน 50,000 บาท จากกองทุนต้นกล้าปัญญาภิวัฒน์ ให้กับครอบครัว นางสาวอรรถวรรณ  เทียมตรี ปวช.2/1 ซึ่งประสบอุบัติเหตุ ทางรถจักรยานยนต์ขณะเดินทางกลับบ้าน

เมื่อวันที่ 20 มี.ค. 61 คุณปิยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล ผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ เป็นประธาน และมอบนโยบายการดำเนินงานตามกรอบรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ด้านการศึกษา ( EdPEx ) และ สัมมนาเชิงปฎิบัติการจัดทำระบบงาน และกระบวนการที่เป็นเลิศ

PAT จัดงาน “หน่อนวัตกรรม ครั้งที่ 7” โชว์ผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคมจากนวัตกรรุ่นเยาว์