ปัญญาภิวัฒน์ รับ “เหรียญทอง” นวัตกรรมการศึกษา

 

เมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ.2556 ที่อาคารหอประชุมคุรุสภา สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ จัดงานวันครู 2556 โดยมี น.ส.ยิ่งลักษณ์ นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ภายในงานวันครู นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบ รางวัลผลงานนวัตกรรมระดับประเทศ ระดับเหรียญทอง ให้กับ วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ สถาบันการศึกษาในกลุ่ม ซีพี ออลล์ จากผลงาน "การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะเพื่อพัฒนาผู้เรียนที่ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ" โดยมี นายปิยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหาร เซเว่น อีเลฟเว่น ร้านอิ่มสะดวกของคนไทย เป็นผู้รับมอบ
งานวิจัย “การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะเพื่อพัฒนาผู้เรียนที่ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ” เป็นการพัฒนานักเรียนให้มีสมรรถนะตรงตามความต้องการของหน่วยธุรกิจใน ซีพี ออลล์ ตั้งเป้าหมายว่าภายหลังจบการศึกษา นักเรียน สาขาธุรกิจค้าปลีก ของ วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ สามารถเข้าทำงานในตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการร้านที่ 2 ของร้าน เซเว่น อีเลฟเว่น ได้ทันที ส่วนนักเรียน สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สามารถทำงานในตำแหน่งผู้ช่วยช่าง อีกทั้งระหว่างเรียนยังสามารถทำงานในตำแหน่งที่บริษัทจัดไว้ได้อีกด้วย เป็นการประยุกต์จุดแข็งของ วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ คือ เน้นการเรียนภาคทฤษฎีควบคู่กับการฝึกปฏิบัติงานจริงเข้าสู่กระบวนการวิจัย ซึ่งผลจากการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะทำให้เห็นว่าในปีการศึกษา 2554 มีนักเรียนสาขาธุรกิจค้าปลีก สอบได้ในตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการร้านที่ 2 เพิ่มขึ้น 74.18% และผลการประเมินความพึงพอใจของผู้จัดการร้านที่มีต่อนักเรียนก็เพิ่มสูงขึ้นด้วย

MUK 5765MUK 5803

 

 

 

 

 

โครงการ ปัญญาภิวัฒน์ รักเพื่อนบ้าน

เมื่อวันที่  10  มกราคม  2556   วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์  จัดกิจกรรม  CSR “ ปัญญาภิวัฒน์ รักเพื่อนบ้าน”  พลพรรคชาวปัญญาภิวัฒน์ เพื่อทำความสะอาดให้กับมูลนิธิกตเวทิตาธรรม และวัดบัวขวัญ  ซอยงามวงศ์วาน 23 ตามจุดต่างๆ อาทิเช่น ห้องน้ำ ลานจอดรถ บริเวณภายในศาลา ฯลฯ  ซึ่งเป็นสถานที่ 2 แห่งถือเป็นศูนย์กลางของชุมชนในย่านนี้  งานนี้ได้รับความร่วมมือจากบุคลากร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียนผู้มีหัวใจบริการกว่าร้อยชีวิตเป็นอย่างดี

 

  MG 7779 MG 7845IMG 0076IMG 0086IMG 0088IMG 0091IMG 0092IMG 0094IMG 0096IMG 0115 MG 6189 MG 6233IMG 0144 MG 7910 MG 7906

ประกาศผลรางวัลเชิดชูครูฝึก

122.2345678910

ชาวปัญญาภิวัฒน์ ร่วมกันทำบุญตักบาตรปีใหม่

 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม 2555 ที่ผ่านมา พุทธสานิกชนชาวปัญญาภิวัฒน์ ทั้งคณะผู้บริหาร บุคลากรนักเรียน  ได้ร่วมกันทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 9 รูป เพื่อร่วมกันต้อนรับปีใหม่  และอีกหนึ่งกิจกรรมที่เรียกความสุขจากนักเรียนในวันนั้นก็คือ  การจับฉลากของขวัญจากบุคลากรมอบให้นักเรียน  ทั้งนี้บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยรอยยิ้มจากผู้รับและผู้ให้

 MG 7397 MG 7426 MG 7455 MG 7475 MG 7522 MG 7552 MG 7620 MG 7653 MG 7676

 

 

ปัญญาภิวัฒน์ ได้รับเหรียญทอง ในการประกวดผลงานวิจัยผลงานวิจัยและนวัตกรรมสถานศึกษา จากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2555 วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ได้รับรางวัลเหรียญทอง หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา 2555 จากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ในงานประชุมทางวิชาการ เรื่อง“การนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมสถานศึกษาเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ” ณ  โรงแรม  แอมบาสซาเดอร์  สุขุมวิท 11 กรุงเทพมหานคร  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาได้นำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมสถานศึกษาที่มีคุณค่าทางวิชาการ มีคุณภาพ สามารถเป็นแบบอย่างในการพัฒนาต่อยอด หรือการนำไปประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาวิชาชีพ  และเป็นเวทีทางวิชาการสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  และผู้ที่เกี่ยวข้องทางการศึกษาเกิดการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ การสร้าง การเผยแพร่ และการใช้ผลงานวิจัยเพื่อการพัฒนาวิชาชีพได้มากยิ่งขึ้น  ซึ่งในงานนี้ทางวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ได้รับเหรียญทองในด้านการพัฒนาหลักสูตร ในหัวข้อ "การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ เพื่อพัฒนาผู้เรียนที่ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ" ซึ่งทางโรงเรียนมีวัตถุประสงค์เพื่อ
1. เพื่อสนับสนุนให้สถานศึกษาได้สรรค์สร้างนวัตกรรมทางการศึกษา และกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา และเป้าหมายของการพัฒนา
2. เพิ่อเสริมสร้างและกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมในการพัฒนาระหว่างผู้เรียน ครู ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน
3. เพื่อเผยแพร่ผลงานนวัตกรรมต้นแบบที่มีคุณภาพ มีคุณค่าทางวิชาการ และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

     โดยเป็นการพัฒนานักเรียนให้มีสมรรถนะตรงตามความต้องการของร้าน เซเว่น อีเลฟเว่น และบริษัท รีเทลลิงค์ (ไทยเลนด์)จำกัด สำหรับในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง รวมถึงบริษัทอื่นๆในกลุ่มบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน) โดยที่ทางวิทยาลัย และบริษัทร่วมมือกันในการจัดทำหลักสูตร เพื่อมุ่งหวังว่านักเรียนหลังจากจบการศึกษาสามารถทำงานในตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการร้านที่ 2 ของร้าน เซเว่น อีเลฟเว่น ได้ทันที สำหรับในสาขาธุรกิจค้าปลีก และสาขาวิชาไฟฟ้ากำลังสามารถทำงานในตำแหน่งผู้ช่วยช่าง อีกทั้งในระหว่างเรียนนั้นสามารถทำงานในตำแหน่งที่ทางบริษัทจัดไว้ได้อีกด้วย ผลจากการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะทำให้เห็นว่าในปีการศึกษา 2554 มีนักเรียนในสาขาธุรกิจค้าปลีกสอบได้ในตำแน่งผู้ช่วยผู้จัดการร้านที่ 2เพิ่มขึ้น 74.18% และผลการประเมินความพึงพอใจของผู้จัดการร้านที่มีต่อนักเรียนสูงขึ้นอีกด้วยเช่นกัน  โดยทีมที่นำเสนอผลงานวิจัยแก่คณะกรรมการประกอบด้วย ดร.กิตติ รัตนราษี ผู้อำนวยการสายงานปฏิบัติงานศูนย์การเรียนและโรงเรียนเครือข่าย  นางสาวบุญส่ง ศรีอนุตร์, นายนาธาร นุชนุ่ม, นายหิรัณย์ ศุภวนนิมิต, นางสาวสุจารี ฮีมินกุล และนางสาวภุมรินทร์ ชวนชม

 

IMG 3159IMG 0879IMG 0881IMG 2751IMG 2766IMG 2782IMG 2830IMG 3025IMG 3036IMG 3040IMG 3071