ผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ร่วมแสดงความยินดี กับ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

PAT เดินหน้าขยายความร่วมมือทางการศึกษา ภายใต้แนวคิด “การศึกษาควบคู่กับการมีงานทำ”

ซีพีออลล์ ห่วงใยบุคลากรทางการศึกษา คณาจารย์ และนักเรียนนักศึกษา มอบถุงมือประกอบอาหาร เพื่อสู้ภัยโควิด-19 ให้วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์

PAT และ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมปรึกษาหารือเพื่อพัฒนาด้านการศึกษา

PAT จัดโครงการสัมมนาครูแนะแนว หัวข้อ Sustainability – CPG กับกลยุทธ์ด้านการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ทั่วประเทศ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับครูแนะแนวทั่วประเทศที่มีส่วนร่วมในการส่งเสริมสานฝันอนาคตผู้เรียน