PAT ได้รับรางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่" ระดับอาชีวศึกษา เนื่องในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2561

คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม PAT เยี่ยมชมศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ความปลอดภัยในการทำงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ชาว PAT ไม่ทิ้งกัน นำโดยอาจารย์วิเชียร เนียมน้อม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ พร้อมคณะผู้บริหารและนักเรียน ร่วมมอบเงินช่วยเหลือจำนวน 10,000 บาท ให้กับนักเรียนที่ประสพปัญหาไฟไหม้

วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ได้ดำเนินการซ้อมอพยพหนีไฟประจำปีการศึกษา 2560

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มอบรางวัล ผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ ประจำปี 2561 ให้กับ วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์