ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์วิเชียร เนียมน้อม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ได้รับการแต่งตั้งเป็น ที่ปรึกษาของคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ จากคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี และได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย

PAT ร่วมถวายดอกไม้จันทน์จำนวน 2,099 ดอก 

PAT ร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ เนื่องในโอกาสครบ 1 ปี วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

คุณณรงค์ศักดิ์ ภูมิศรีสอาด รองกรรมการผู้จัดการ บมจ. ซีพี ออลล์ และผู้แทนผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ร่วมแสดงความยินดีแก่ คุณบุญรักษ์ ยอดเพชร เนื่องในโอกาสรับตำแหน่ง เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พื้นฐาน (กพฐ.)

PAT จิตอาสาเฉพาะกิจ รับของพระราชทานหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10