สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปางร่วมกับสถาบันกาแฟ (A-CA)และวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์จัดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพการทำกาแฟให้กับบุคลากรรวมทั้งเด็กและเยาวชน

ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ผนึกกำลังกับวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ สร้างโอกาสสำคัญทางการศึกษาและการมีอาชีพให้กับเด็กและเยาวชน 

PAT เป็นสถานศึกษาแห่งแรกของประเทศไทย ที่ได้รับรางวัล Thailand 5S Award 2018

วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ได้รับคัดเลือกเป็นสถานศึกษาที่มีผลการประเมินคุณภาพระดับ “ ดีเยี่ยม ”

PAT จิตอาสา ทำดีเพื่อสังคม " การใช้งานสมาร์ทโฟนแอนดรอยด์ ( Android ) ขั้นพื้นฐานให้กับชมรมพนักงานเกษียณอายุ สฟน.