เมื่อวันที่ 27 พ.ค. 60 วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับ ปวส. 

PAT สนับสนุนมอบสิ่งของอุปโภคบริโภค และ Computer Note Book จำนวน 5 เครื่อง ให้กับ  ช่อง ONE 31 ในโครงการ "วันสร้างสุข" ครั้งที่ 6  ซึ่งจะจัดขึ้น ณ โรงเรียน ตชด.บ้านตาเอ็ม จ.อุบลราชธานี 

คุณณรงค์ศักดิ์  ภูมิศรีสอาด รองกรรมการผู้จัดการ บมจ.ซีพี ออลล์ และผู้แทนผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศไทย

บมจ. ซีพี ออลล์ จัดโครงการส่งมอบอุปกรณ์ ทรัพย์สินจากการ สะสางเพื่อประโยชน์ ต่อการศึกษา ให้กับวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์

PAT จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรวันสงกรานต์ “เพื่อร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย ประจำปี 2560”