วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ พร้อมคณะผู้บริหาร เชิญแจกันดอกไม้ ไปถวายสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร

สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครราชสีมาร่วมกับ ซีพี ออลล์ และวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์เปิดโอกาสให้กับเด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาและมีวิชาชีพที่มั่นคง ที่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครราชสีมา


เมื่อวันที่ 21 ก.พ. 62 นายมณฑล ชัยมงคล รองผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพการทำกาแฟให้กับเด็กและเยาวชนและเจ้าหน้าที่ของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครราชสีมา โดยมีนายบุญธรรม รอบคอบ ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครราชสีมา และนายณรงค์ศักดิ์ ภูมิศรีสอาด รองกรรมการผู้จัดการ บมจ. ซีพี ออลล์ และผู้แทนผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ร่วมในพิธี 

โดยนายณรงค์ศักดิ์ ภูมิศรีสอาด กล่าวว่าโครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างสถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครราชสีมา กระทรวงยุติธรรมกับวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์และสถาบันกาแฟ (All Coffee Academy : A-CA) จัดการอบรมวิชาชีพการทำกาแฟ เพื่อให้เด็ก,เยาวชนและเจ้าหน้าที่มีความรู้และทักษะในการทำกาแฟสามารถนำไปใช้ประกอบอาชีพได้ โอกาสนี้ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนเพื่อเข้าศึกษาต่อที่ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ จ.นครราชสีมาในระดับ ปวช.ถึง ป.ตรี 

โอกาสนี้ นายณรงค์ศักดิ์ ภูมิศรีสอาด ได้มอบอุปกรณ์ชุดคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 ชุด เพื่อใช้ในการเรียนการสอนสำหรับเด็กและเยาวชนด้วย กิจกรรมการอบรมการทำกาแฟเป็นอีกวิชาชีพหนึ่งที่เด็กและเยาวชนสามารถนำไปประกอบอาชีพได้ ส่วนการให้โอกาสทางการศึกษานั้นจะช่วยทำให้เด็กและเยาวชนมีวุฒิการศึกษา มีอาชีพที่มั่นคง 

 

 

ศาลเยาวชนและครอบครัวพิษณุโลกและสำนักความร่วมมือ วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ให้โอกาสทางการศึกษาแก่เด็กและเยาวชน

ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) และศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ หาดใหญ่ จัดประชุมสร้างความเข้าใจหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่

PAT ใส่ใจ ห่วงใยครูอาจารย์ นักเรียนนักศึกษา และชุมชนใกล้เคียง มอบหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 จำนวน 3,000 ชิ้น