วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่น

คณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และเลขาธิการสภาการศึกษา

วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ให้ความสำคัญกับผลการปฏิบัติงาน WFH ในสถานการณ์โควิด-19

วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์พร้อมดำเนินการมอบเงินช่วยเหลือนักเรียนบรรเทาภาระช่วงโควิด-19

PAT เปิดรับสมัครนักเรียนนักศึกษา ปีการศึกษา 2565