วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์และศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ ได้เข้าร่วมกิจกรรม รวมพลังแห่งความภักดี ถวายในหลวง รัชกาลที่ 9 พร้อมกันทั่วประเทศ

PAT นำนักเรียนเยาวชนจิตอาสา ร่วมเป็นอาสาสมัครหน่วยปฐมพยาบาลเคลื่อนที่สำนักงานยุวกาชาดสภากาชาดไทยจำนวน 9 วัน วันละ 10 คนทั้งหมด 90 คน เริ่มตั้งแต่ วันที่ 18 พ.ย. 59 ถึง 20 ม.ค. 60 บริเวณโดยรอบพระบรมมหาราชวังและท้องสนามหลวง เพื่อเข้ามาช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ที่มาร่วมถวายสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

PAT รับรางวัลองค์กรในกลุ่มงานด้านความปลอดภัยฯที่สร้างชื่อเสียงให้กับองค์กร ต่อการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ได้เข้าร่วมกิจกรรม "999,999 คนปฏิญาณตนเพื่อพ่อ อาชีวะสมานฉันท์" เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมกันทั่วประเทศ 914 แห่ง

คณาจารย์และนักเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช ณ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี