วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ร่วมพิธีแสดงความจงรักภักดี และถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ convention Hall สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) รวมพลังความร่วมมือ กับ มูลนิธิพุทธรักษา วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ และสถานศึกษาในความร่วมมือ ให้โอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชน

ครูอาจารย์ นักเรียนจากวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ และสมาชิกโครงการจิตอาสาร่วมในกิจกรรม Big Cleaning Day  เตรียมงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์จัดงาน " วันแห่งความภาคภูมิใจ " ให้กับนักเรียนที่จบการศึกษาประจำปี 2561