ความร่วมมือครั้งประวัติศาสตร์ของวงการการศึกษา  ระหว่างสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย   บมจ. ซีพี ออลล์  โรงเรียนโกศลภัทรวิทย์  และ วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์  ในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางการศึกษา

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนสาขางานไฟฟ้ากำลังที่ได้เป็นตัวแทนของจังหวัดนนทบุรี เข้าไปแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาติดตั้งไฟฟ้า และสาขาเครื่องปรับอากาศ ในระดับภาคต่อไป

กระทรวงยุติธรรม MOU กับ บมจ. ซีพี ออลล์ และวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ สร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชน

วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ 2561 "PAT สุข สนุก ปี 61" 

PAT ร่วมกันจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ” ที่ ร.ร.วัดคู้บอน  “ ช่วยสร้างองค์ความรู้ และประสบการณ์ใหม่ๆ ให้ครู นักเรียนได้อย่างต่อเนื่อง  ที่ ร.ร.วัดคู้บอน (วัฒนานันท์อุทิศ) เขตคลองสามวา