26 กรกฎาคม 2561 วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ จัดกิจกรรมถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา 66 พรรษา โดยมีนายวิเชียร เนียมน้อม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์ ถวายพานพุ่ม เปิดกรวยทรงดอกไม้และลงนามถวายพระพร พร้อมทั้งนำกล่าวถวายพระพรชัยมงคลฯ จากนั้นนักเรียนและบุคลากรร่วมกันขับร้องเพลงสดุดีจอมราชา จากนั้นมีการมอบรางวัลจากกิจกรรมเทิดพระเกียรติให้กับผู้ชนะการประกวด

 

 

ประมวลภาพบรรยากาศกิจกรรม 7 ส วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์

  

  

  

  

  

  

PAT จิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ  กิจกรรมสาธารณะประโยชน์ พื้นที่ คลองทุ่ง เขตจตุจักร

บมจ. ซีพี ออลล์ โครงการ 7 ส สะสาง ส่งมอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 16 เครื่อง เพื่อประโยชน์ ต่อการศึกษา ให้กับวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ 

บมจ. ซีพี ออลล์ และวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์สนับสนุนทุนการศึกษาให้นักเรียนและสถานศึกษาในความร่วมมือสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในพื้นที่ จ.นนทบุรี จำนวน 711 ทุน รวมเป็นเงิน 93,141,000 บาท