พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2555 ณ หอประชุมสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ชั้น 3  ได้มีพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาของนักเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ และศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์  ประจำปีการศึกษา 2554

1

3

2

4

5

6

7

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2555 ณ สนามกีฬา มหาลัยธุรกิจบัณฑิต วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ได้จัดกิจกรรมกีฬาสี

 

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2555 ณ สนามกีฬา มหาลัยธุรกิจบัณฑิต  วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ได้จัดกิจกรรมกีฬาสีกลุ่มที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2554 โดยมีกิจกรรมกีฬามากมาย รวมถึงการประกวดกองเชียร์ และ เชียร์ลีดเดอร์ และกิจกรรมสร้างความสามัคคีมากมาย

กิจกรรม CSR การให้บริการกับชุมชนแขวงท่าทราย

เมื่อวันที่ 12-13 .. 54 โรงเรียนปัญญาภิวัฒน์ เทคโนธุรกิจ ได้จัดกิจกรรม CSR การให้บริการกับชุมชนแขวงท่าทรายและวัดบัวขวัญ นนทบุรี

ภาควิชาอุตสาหกรรมแผนกไฟฟ้ากำลัง นักเรียนชั้นปีที่ 2-3 เข้าซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดให้กับชุมชนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น   และเข้าล้างแอร์ให้กับสำนักงานเขตแขวงท่าทราย และล้างแอร์ให้กับวัดบัวขวัญ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทำทุกปีเป็นการฝึกให้นักเรียนในแผนกได้ทดลองฝึกกับประสบการจริงหลังจากที่ได้มีการลงไปปฏิบัติงานกลับมา

แผนกวิทยบริการ ได้มีการสอนอาชีพให้กับชุมชนที่สนใจ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น เพื่อเป็นการค่าเวลาหลังจากที่ได้นำเครื่องใช้ไฟฟ้ามาซ่อมบำรุง ในระหว่างการรอรับเครื่องใช้ไฟฟ้าก็สามารถมาเรียนถักพวงกุญแจ และถักร้อยสร้อยรัก จากลูกปัด

ภาควิชาพื้นฐาน แผนกพื้นฐานสามัญได้มีการสอนพับกล่อง จากกระดาษเพื่อใช้สำหรับห่อของขวัญหรือเก็บอุปกรณ์ต่างๆ หรือมอบให้เพื่อเป็นของที่ระลึกผลการตอบรับเป็นที่น่าพอใจมีชุมชนให้ความสนใจเป็นอย่ามาก

 

ปัญญาภิวัฒน์ ได้รับป้ายรับรองมาตรฐาน Clean Food Good Taste ประจำปี 2554

เมื่อวันพุธที่ 21 กันยายน 2554 เวลา 10.00 น. อ.วิสิทธิ์ งามเลิศชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนปัญญาภิวัฒน์ เทคโนธุรกิจ เป็นตัวแทนโรงเรียนรับป้าย สัญลักษณ์รับรองมาตรฐาน Clean Food Good Taste ประจำปี 2554 โดยมีนายสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรีเทศบาลนครนนทบุรี เป็นประธานมอบรางวัล ณ ห้อง Mcc Hall The Mall งามวงศ์วาน

จิตอาสา ใจสร้างสรรค์ แบ่งปันเพื่อน้อง

เมื่อวันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2554 เวลา 9.00 น. ด้วยแผนกกิจกรรม สำนักบริหารกิจการนักเรียน ได้จัดกิจกรรมโครงการ “จิตอาสา ใจสร้างสรรค์ แบ่งปันเพื่อน้อง” โดยมีครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 90 คน เพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์หลักขององค์กร โดยชมรมผู้นำอาสา ที่มุ่งเน้นจัดกิจกรรมเพื่อสมาชิกมีจิตอาสา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม มีทักษะการเป็นผู้นำรู้จักการทำงานร่วมกับผู้อื่น และช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสมากกว่า ตลอดจนยังทำให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคม
 กิจกรรมครั้งนี้ทางชมรมได้ออกไปประชาสัมพันธ์หาทุนขอรับบริจาครอบ ๆ ชุมชน และผู้ปกครองนักเรียน ตลอดจนผู้แสดงความจำนงค์
ให้การช่วยเหลือโครงการฯ รวมเป็นจำนวนเงิน 30,863 บาท เพื่อซื้อวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซมห้องเรียน กิจกรรมภายในงาน
1. เดินสายไฟและเปลี่ยนหลอดไฟห้องเรียน 8 ห้องเรียน ตลอดจนหน้าอาคารเรียน และมอบหลอดไฟ,สายไฟ
2. ทาสีรั้วโรงเรียนใหม่ 3. ทาสีระเบียงอาคาร 4. มอบหนังสือ และอุปกรณ์การเรียน