ซีพีออลล์ ห่วงใยบุคลากรทางการศึกษา คณาจารย์ และนักเรียนนักศึกษา มอบถุงมือประกอบอาหาร เพื่อสู้ภัยโควิด-19 ให้วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์

PAT จัดโครงการสัมมนาครูแนะแนว หัวข้อ Sustainability – CPG กับกลยุทธ์ด้านการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ทั่วประเทศ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับครูแนะแนวทั่วประเทศที่มีส่วนร่วมในการส่งเสริมสานฝันอนาคตผู้เรียน

คณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และเลขาธิการสภาการศึกษา

วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่น

สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์