วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์คุมเข้มป้องกันโควิด-19 ทั้งบุคลากรและอาคารสถานที่เรียน

วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ปรับใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

PAT อาชีวะไร้ถังแห่งแรกของประเทศไทย ร่วมขับเคลื่อนโครงการ “ต้นกล้าไร้ถัง” การจัดการขยะจากต้นทางถึง Zero Waste  ปลูกฝังเยาวชน-ชุมชน ลดขยะ ดูแลสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ณ โรงเรียนอนุบาลทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์

จิตอาสาวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ร่วมปฏิบัติหน้าที่ให้บริการฉีดวัคซีน COVID-19

คณะผู้บริหาร PAT เข้าพบสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (ธงชัย ธมฺมธโช) ประธานสถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเลและร่วมปรึกษาหารือความร่วมมือทางด้านการศึกษากับวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์