Center Director Southeast Asia Group, IE Singapore เข้าเยี่ยมชมปัญญาภิวัฒน์

วันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2555 เวลา 14.00น. Mr. Edwin  Neo และคณะ  จาก Center Director Southeast Asia Group, IE Singapore เข้าเยี่ยมชมวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ โดยมีอาจารย์นัชชา เทียมพิทักษ์ ผู้จัดการวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ให้การต้อนรับ และอาจารย์วัชระ เกษสำลี ผู้ช่วยผู้จัดการสำนักบริหารการตลาดและการสื่อสาร เป็นวิทยากร ในการบรรยายเกี่ยวกับ “ แนวคิดการจัดตั้งและการบริหารจัดการของวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ สู่ประชาคมอาเซียน ”  และรูปแบบการเรียนการสอนผ่านระบบ Conference ตามภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ

DSC 9258DSC 0004DSC 0014DSC 0017DSC 0023

กรรมการหอการค้าเยอรมัน-ไทย เข้าเยี่ยมชมวิทยาลัย

เมื่อวันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2555 ที่ผ่านมา  Mr. Mark Sonntag กรรมการหอการค้าเยอรมัน-ไทย เข้าเยี่ยมชมวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ โดยมีอาจารย์นัชชา เทียมพิทักษ์ ผู้จัดการวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ให้การต้อนรับ พร้อมกับหารือร่วมกันกับคณะผู้บริหารและอาจารย์หัวหน้าภาควิชาต่าง ๆ ในเรื่องการเตรียมตัวบุคลากรเพื่อไปอบรมการฝึกสอนและการสอนทางไกลที่เยอรมัน ,การพัฒนาภาษาอังกฤษ และภาษาเยอรมัน รวมถึงแลกเปลี่ยนข่าวสารระหว่างองค์กร

 

IMG 9072IMG 9036IMG 90201IMG 9037IMG 9045IMG 9060IMG 9073

เมื่อวันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2553 เวลา 13.00 น. คณะผู้บริหาร ไทยรุ่งกรุ๊ป  (Trading) เข้าเยี่ยมชมโรงเรียนปัญญาภิวัฒน์ เทคโนธุรกิจ โดยมีอาจารย์วัชระ เกษสำลี ผู้ช่วยผู้จัดการสำนักสื่อสารองค์กร โรงเรียนปัญญาภิวัฒน์ เทคโนธุรกิจ ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการบรรยายเกี่ยวกับ “แนวคิดที่มาการจัดตั้งและการบริหารจัดการของโรงเรียนปัญญาภิวัฒน์” และรูปแบบการเรียนการสอนผ่านระบบ Conference พร้อมเดินเยี่ยมชมห้อง Conference