สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ศึกษาดูงานและเยี่ยมชม

 วันที่ 16 กรกฎาคม 2555 ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ศึกษาดูงาน เยี่ยมชมและทำการวิจัยรูปแบบการบริหารจัดการเครือข่ายความร่วมมือด้าน CSR โดยมี อาจารย์วัชระ เกษสำลี ผู้ช่วยผู้จัดการสำนักบริหารการตลาดและการสื่อสาร ให้การต้อนรับ และพูดคุยในเรื่อง กิจกรรม CSR ของวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับสังคม ทั้งที่ผ่านมา และในอนาคตที่จะเกิดขึ้น

IMG 9372IMG 9383IMG 9393

Center Director Southeast Asia Group, IE Singapore เข้าเยี่ยมชมปัญญาภิวัฒน์

วันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2555 เวลา 14.00น. Mr. Edwin  Neo และคณะ  จาก Center Director Southeast Asia Group, IE Singapore เข้าเยี่ยมชมวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ โดยมีอาจารย์นัชชา เทียมพิทักษ์ ผู้จัดการวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ให้การต้อนรับ และอาจารย์วัชระ เกษสำลี ผู้ช่วยผู้จัดการสำนักบริหารการตลาดและการสื่อสาร เป็นวิทยากร ในการบรรยายเกี่ยวกับ “ แนวคิดการจัดตั้งและการบริหารจัดการของวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ สู่ประชาคมอาเซียน ”  และรูปแบบการเรียนการสอนผ่านระบบ Conference ตามภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ

DSC 9258DSC 0004DSC 0014DSC 0017DSC 0023

คณะอาจารย์และนิสิตจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าเยี่ยมชมโรงเรียน


เมื่อวันจันทร์ที่ 13 กันยายน 2553 เวลา 14.00 น. อาจารย์และนิสิตระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาธุรกิจและคอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าเยี่ยมชมโรงเรียนปัญญาภิวัฒน์ เทคโนธุรกิจ โดยมี อาจารย์วัชระ เกษสำลี ผู้ช่วยผู้จัดการสำนักสื่อสารองค์กร โรงเรียนปัญญาภิวัฒน์ เทคโนธุรกิจ ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการบรรยายเกี่ยวกับ “แนวคิดที่มาการจัดตั้งและการบริหารจัดการของโรงเรียนปัญญาภิวัฒน์”  และรูปแบบการเรียนการสอนผ่านระบบ Conference พร้อมเดินเยี่ยมชมห้อง Conference

ผู้เข้าประกวด Miss Thailand World 2011 คนเข้าเยี่ยมชม โรงเรียนปัญญาภิวัฒน์ฯ

เมื่อวันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2554 เวลา 10.00 น. คณะผู้เข้าประกวด Miss Thailand World 2011 จำนวน 19 คนเข้าเยี่ยมชม โรงเรียนปัญญาภิวัฒน์ เทคโนธุรกิจ โดยมีคณะผู้บริหารโรงเรียนให้การต้อนรับ และอาจารย์วัชระ เกษสำลี ผู้ช่วยผู้จัดการสำนักบริหารการตลาดและการสื่อสารโรงเรียนปัญญาภิวัฒน์ เทคโนธุรกิจ ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการบรรยายเกี่ยวกับ “แนวคิดที่มาการจัดตั้งและการบริหารจัดการของโรงเรียนปัญญาภิวัฒน์” ให้กับคณะผู้เข้าประกวด Miss Thailand World 2011 และเยี่ยมชมห้องonference ,ห้องสมุด และแวะทักทายน้องๆนักเรียน

เมื่อวันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2553 เวลา 13.00 น. คณะผู้บริหาร ไทยรุ่งกรุ๊ป  (Trading) เข้าเยี่ยมชมโรงเรียนปัญญาภิวัฒน์ เทคโนธุรกิจ โดยมีอาจารย์วัชระ เกษสำลี ผู้ช่วยผู้จัดการสำนักสื่อสารองค์กร โรงเรียนปัญญาภิวัฒน์ เทคโนธุรกิจ ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการบรรยายเกี่ยวกับ “แนวคิดที่มาการจัดตั้งและการบริหารจัดการของโรงเรียนปัญญาภิวัฒน์” และรูปแบบการเรียนการสอนผ่านระบบ Conference พร้อมเดินเยี่ยมชมห้อง Conference