สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 เข้าเยี่ยมชมวิทยาลัยฯ

 

เมื่อวันศุกร์ ที่ผ่านมา วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ นำโดยคุณวัชระ  เกษสำลี รองผู้อำนวยการสำนักบริหารการตลาดและการสื่อสาร คุณฉัตร์ภิมุก  อภินันท์โชติสกุล และคุณอนุชา  มีแก้วเจริญ ผู้จัดการฝ่าย สำนักบริหารเครือข่ายและความร่วมมือ ร่วมต้อนรับคณะเยี่ยมชมจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2  ณ ห้องประชุมชั้น 5 วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ งานนี้มีผู้เข้าร่วมจำนวน 41 คน ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่และครูแนะแนวจากโรงเรียนต่างๆในสังกัดของสพป.สระบุรีเขต 2 วัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษาของปัญญาภิวัฒน์ และการร่วมมือกันในอนาคต บรรยายโดยรวมเต็มไปด้วยความยินดี

001002003004005007009008

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 เข้าเยี่ยมชมวิทยาลัยฯ

 

เมื่อวันอังคาร ที่ผ่านมา วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ โดยคุณวัชระ  เกษสำลี รองผู้อำนวยการสำนักบริหารการตลาดและการสื่อสาร ต้อนรับหน่วยงานบริหารงานบุคคล จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 นำโดย นายชูเกียรติ  ก่อเกิด รองผู้อำนวยการ ณ ห้องประชุม 401 อาคารสำนักงานปัญญาภิวัฒน์ วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการบริหารและแนวทางจัดการศึกษาของปัญญาภิวัฒน์ งานนี้มีผู้เข้าร่วมจำนวน 18 ท่าน ซึ่งนอกจากจะเป็นการเยี่ยมชม วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์แล้วยังมีการพูดคุยถึงความร่วมมือในอนาคตอีกด้วย

IMG 4624IMG 4627IMG 4637IMG 4651IMG 4674IMG 4678IMG 4708IMG 4740