นิสิตปริญญาโท คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เยี่ยมชมปัญญาภิวัฒน์

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 10.00 น. “วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์” ได้ต้อนรับคณาจารย์และนิสิตจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จำนวน 10 คน เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานระบบการเรียนการสอนผ่านระบบสื่อสารทางไกล ณ ห้องประชุมชั้น3 ห้อง 305 โดยมีนายศิริชัย  อึ้งใจธรรม รองผู้อำนวยการสำนักบริหารข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้การต้อนรับ ร่วมกับสำนักบริการตลาด และสำนักบริหารวิชาการเป็นวิทยากร  ทั้งนี้ได้รับความสนใจจากผู้เข้าเยี่ยมชมเป็นอย่างดี

 

IMG 0236IMG 0282IMG 0299

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ศึกษาดูงานและเยี่ยมชม

วันที่ 17 กรกฎาคม 2555 ที่ผ่านมา บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด นำทีมโดย คุณนวลนง มังตรีสรรค์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาและจัดการการเรียนรู้ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ได้เข้าเยี่ยมชม วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์   เพื่อศึกษาข้อมูลในด้านการเรียนรู้ภาคทฤษฎีควบคู่ไปกับภาคปฏิบัติ  เป็นการผลิตบุคลากรให้ตรงตามต้องการของภาคธุรกิจประเทศไทย  โดยการเยี่ยมชมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก อ.วิสิทธิ์  งามเลิศชัย  กล่าวต้อนรับ และ อ.วัชระ  เกษสำลี ผู้ช่วยผู้จัดการสำนักบริหารการตลาดและการสื่อสาร เป็นวิทยากรในการบรรยาย  และคณะได้เยี่ยมชมห้อง Conference และในโอกาสนี้ คุณนวลนง มังตรีสรรค์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาและจัดการการเรียนรู้ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ได้กล่าวถึงวิทยาลัยหลังจากเข้าเยี่ยมชมว่า รู้สึกประทับใจ วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์มากๆ ที่ผู้บริหารระดับสูงได้มีวิสัยทัศน์ ในการบริหารงาน การจัดตั้งวิทยาลัยเพื่อพัฒนาเยาวชนไทย ให้มีโอกาสในการทำงานตั้งแต่ระดับต้นจนถึงระดับสูง รวมทั้งได้จัดเป็น CSR ให้กับประเทศไทย     ขอให้วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภวัฒน์ บมจ. ซีพี ออลล์ มีความเจริญก้าวหน้าต่อไปในอนาคตอย่างยั่งยืนจำกัด

K (1)K (2)K (3)K (4)K (5)K (6)K (7)K (8)K (9)K (6)KK (11)

ผู้เข้าประกวด Miss Thailand World 2011 คนเข้าเยี่ยมชม โรงเรียนปัญญาภิวัฒน์ฯ

เมื่อวันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2554 เวลา 10.00 น. คณะผู้เข้าประกวด Miss Thailand World 2011 จำนวน 19 คนเข้าเยี่ยมชม โรงเรียนปัญญาภิวัฒน์ เทคโนธุรกิจ โดยมีคณะผู้บริหารโรงเรียนให้การต้อนรับ และอาจารย์วัชระ เกษสำลี ผู้ช่วยผู้จัดการสำนักบริหารการตลาดและการสื่อสารโรงเรียนปัญญาภิวัฒน์ เทคโนธุรกิจ ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการบรรยายเกี่ยวกับ “แนวคิดที่มาการจัดตั้งและการบริหารจัดการของโรงเรียนปัญญาภิวัฒน์” ให้กับคณะผู้เข้าประกวด Miss Thailand World 2011 และเยี่ยมชมห้องonference ,ห้องสมุด และแวะทักทายน้องๆนักเรียน