ข่าวประชาสัมพันธ์


ปฏิทินกิจกรรมเดือนมกราคม-มีนาคม 2561

 

วันที่ 23 มิ.ย. 59 วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ จัดกิจกรรมวันไหว้ครู "อิ่มบุญ บูชาครู" ประจำปีการศึกษา 2559  โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์วิเชียร เนียมน้อม  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ เป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยอาจารย์ และคณะผู้บริหารของวิทยาลัยฯ พิธีการเริ่มโดยประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ต่อด้วยพิธีเจิมหนังสือและอุปกรณ์การเรียนตัวแทนนักเรียนนำกล่าวบทไหว้ครู และคำปฏิญาณตนพร้อมด้วยนักเรียน ปวช.1-3 นำพานขึ้นไหว้ครูเพื่อแสดงความเคารพ ยอมรับนับถือครู อาจารย์ อย่างจริงใจว่าท่านเป็นผู้ เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมความรู้ ศิษย์ในฐานะผู้สืบทอดมรดกทางวิชาการ จึงพร้อมใจกันปวารณาตัวรับการ ถ่ายทอดวิชาความรู้ด้วยความวิริยะอุตสาหะ เพื่อให้บรรลุ ปลายทางแห่งการศึกษาตามที่ตั้งใจนอกจากนี้ในงานยังมีกิจกรรมประกวดพานไหว้ครูทั้ง 3 ระดับชั้น และ “รางวัลครูคนนี้ ที่ฉันรัก” เป็นรางวัลที่ได้รับการ Vote จากนักเรียนทุกระดับชั้น โดยอาจารย์ที่ได้รับรางวัลคือ คุณครูนพพล เสียงก้อง แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความปิติ