ข่าวประชาสัมพันธ์


ปฏิทินกิจกรรมเดือนมกราคม-มีนาคม 2561

 

วันที่ 12 กรกฎาคม 2559 วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ โดยสำนักกิจการนักเรียน จัดกิจกรรม แห่เทียนจำนำพรรษา หนึ่งกิจกรรมในโครงการ “อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและส่งเสริมพระพุทธศาสนา” ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมี อ.วิเชียร เนียมน้อม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ และอ.ปิยาพร ฉลภิญโญ  ผู้ชำนาญการบริหารส่วนกลางด้านการศึกษา บมจ.ซีพี ออลล์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักเรียนจำนวนกว่า 200 คน ร่วมขบวนแห่เทียนจำนำพรรษาจากวิทยาลัยฯไปยังวัดบัวขวัญอารามหลวง เพื่อถวายเทียนจำนำพรรษา เครื่องไทยทาน เพื่อเป็นพุทธบูชา