ข่าวประชาสัมพันธ์


ปฏิทินกิจกรรมเดือนมกราคม-มีนาคม 2561

 

วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์  ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องด้วยนพเคราะห์ และพิธีสืบดวงพระชาตา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 64 พรรษา  โดยมีนายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเป็นประธานในพิธี ในวันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2559  เวลา 14.09 เป็นต้นไป ณ อุโบสถวัดแคนอก อ.เมืองนนทบุรี  โดยมีตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมในพิธี 5 คน และคุณครู 1 ท่าน