ข่าวประชาสัมพันธ์


ปฏิทินกิจกรรมเดือนมกราคม-มีนาคม 2561

 

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2559 วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ โดยสำนักกิจการนักเรียนจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2559 ณ สนามกีฬาอเนกประสงค์วิทยาลัยฯ วัตถุประสงค์เพื่อให้ นักเรียน บุคลากร ได้ร่วมเทิดพระเกียรติในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ   สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตลอดจนการได้รำลึกถึงพระคุณของแม่ กิจกรรมภายในงานได้รับเกียรติจาก อ.วิเชียร เนียมน้อม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ เป็นประธานในพิธีลงนามถวายพระพร กล่าวถวายราชสดุดี เฉลิมพระเกียรติ ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดย เปิดกรวย, ถวายพานพุ่ม กล่าวคำอาเศียรวาท เนื่องในวโรกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา หลังจากนั้นทุกคนในพิธีก็ร่วมกันขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและต่อด้วยกิจกรรมแม่ลูกผูกพันธ์ ซึ่งเป็นไฮไลท์ของงานที่เรียก    น้ำตาจากหลายๆคนได้ไม่น้อย กิจกรรมวันนี้ยังมีการมอบรางวัลการประกวดเขียนเรียงความเนื่องในวันแม่และการประกวดวาดรูประบายสีไม้ รวมถึงการมอบรางวัลการแข่งขันทวิกีฬาประเภททีม เป็นกิจกรรมปิดท้าย โดยวันนี้บุคลากรและครูของ ปัญญาภิวัฒน์ร่วมใจกันใส่เสื้อสีฟ้าเพื่อ เทิดพระเกียรติแก่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทำให้บรรยากาศภายในงานดูสดใสเต็มไปด้วยความตื้นตัน