ข่าวประชาสัมพันธ์


ปฏิทินกิจกรรมเดือนมกราคม-มีนาคม 2561

 

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2560 วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์  จัดกิจกรรมกีฬาสีสัมพันธ์ ปภว.เกมส์ ครั้งที่ 12 (รอบที่ 1) เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักความมีน้ำใจนักกีฬา ฝึกการทำงานร่วมกับผู้อื่น เสริมสร้างสุขภาพที่ดี พัฒนาบุคลิกภาพและส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามัคคีกันในหมู่คณะ   โดยได้รับเกียรติจาก อ.วิเชียร เนียมน้อม  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ เป็นประธานเปิดงานและมอบรางวัลให้กับนักกีฬาที่ได้รับรางวัลอีกทั้งยังเป็นขวัญกำลังใจให้กับนักเรียนในครั้งนี้ โดยบรรยากาศของงานเต็มไปด้วยความสนุกสนาน รื่นเริง