ข่าวประชาสัมพันธ์


ปฏิทินกิจกรรมเดือนมกราคม-มีนาคม 2561

 

เมื่อเร็วๆ นี้ วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ มอบทุนต้นกล้าปัญญาภิวัฒน์ ให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี และมีความประพฤติดี จำนวน 25 ทุน โดยได้รับเกียรติ จาก อ.ประวิทย์ แซ่เตีย ที่ปรึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์   ดร.วิโรจน์  เจษฎาดิลก  ผู้อำนวยการสำนักกิจการนักเรียน  และอ.วัชระ  เกษสำลี  ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร เป็นตัวแทนในการมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้