ข่าวประชาสัมพันธ์


ปฏิทินกิจกรรมเดือนมกราคม-มีนาคม 2561

 

เมื่อเร็วๆนี้ ระหว่างวันที่ 16-22 พฤษภาคม 2560 วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ได้จัดค่ายปฐมนิเทศนักเรียนใหม่  ณ ค่ายลูกเสือภูมิทัศ จังหวัดสระบุรี