ข่าวประชาสัมพันธ์


ปฏิทินกิจกรรมเดือนมกราคม-มีนาคม 2561

 

เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2560 วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ร่วมจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรและรดน้ำดำหัวเนื่องในวันสงกรานต์ เพื่อความเป็นศิริมงคลในวันขึ้นปีใหม่ไทย