ข่าวประชาสัมพันธ์


ปฏิทินกิจกรรมเดือนมกราคม-มีนาคม 2561

 

เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2560 วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ร่วมจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรและรดน้ำดำหัวเนื่องในวันสงกรานต์ เพื่อความเป็นศิริมงคลในวันขึ้นปีใหม่ไทย

เมื่อเร็วๆนี้ ระหว่างวันที่ 16-22 พฤษภาคม 2560 วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ได้จัดค่ายปฐมนิเทศนักเรียนใหม่  ณ ค่ายลูกเสือภูมิทัศ จังหวัดสระบุรี 

เมื่อเร็วๆ นี้ วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ มอบทุนต้นกล้าปัญญาภิวัฒน์ ให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี และมีความประพฤติดี จำนวน 25 ทุน โดยได้รับเกียรติ จาก อ.ประวิทย์ แซ่เตีย ที่ปรึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์   ดร.วิโรจน์  เจษฎาดิลก  ผู้อำนวยการสำนักกิจการนักเรียน  และอ.วัชระ  เกษสำลี  ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร เป็นตัวแทนในการมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2560 วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์  จัดกิจกรรมกีฬาสีสัมพันธ์ ปภว.เกมส์ ครั้งที่ 12 (รอบที่ 1) เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักความมีน้ำใจนักกีฬา ฝึกการทำงานร่วมกับผู้อื่น เสริมสร้างสุขภาพที่ดี พัฒนาบุคลิกภาพและส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามัคคีกันในหมู่คณะ   โดยได้รับเกียรติจาก อ.วิเชียร เนียมน้อม  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ เป็นประธานเปิดงานและมอบรางวัลให้กับนักกีฬาที่ได้รับรางวัลอีกทั้งยังเป็นขวัญกำลังใจให้กับนักเรียนในครั้งนี้ โดยบรรยากาศของงานเต็มไปด้วยความสนุกสนาน รื่นเริง