ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์คลองสาน

35/1-4 ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพ 10600