ประวัติความเป็นมา

วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์  เป็นสถานศึกษาประเภทอาชีวศึกษาเอกชน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) กระทรวงศึกษาธิการ โดยบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) จัดตั้งบริษัท ศึกษาภิวัฒน์ จำกัด เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2547 เพื่อดำเนินงานด้านการศึกษา และในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2547 ได้ก่อตั้ง “โรงเรียนปัญญาภิวัฒน์ เทคโนธุรกิจ” ต่อมา วันที่ 11 มกราคม 2551 มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 ให้โรงเรียนฯ มีฐานะเป็นนิติบุคคลและมีคณะกรรมการบริหาร และเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2555 ได้ขอเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้งโรงเรียน หมวด 1 ชื่อประเภทระดับการศึกษา เปลี่ยนชื่อจาก “โรงเรียนปัญญาภิวัฒน์เทคโนธุรกิจ” เป็น “วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์” วิทยาลัยฯ ดำเนินการเปิดรับนักเรียนนักศึกษาใหม่ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2548 เป็นต้นมา โดยจัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคี ซึ่งเป็นการเรียนการสอนโดยความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการเรียนทฤษฎีควบคู่กับการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการตลอดระยะเวลาของหลักสูตร

โดยผู้บริหารวิทยาลัยฯ มีเจตนารมณ์  “เพื่อช่วยพัฒนาสังคม และประเทศชาติในด้านการศึกษา”ในระยะแรกของการก่อตั้ง มีวิสัยทัศน์ “เป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำในการผลิตบุคลากร ที่เน้นการเรียนรู้ภาคทฤษฎีควบคู่ไปกับภาคปฏิบัติ เพื่อให้ได้พนักงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตรงตามความต้องการของภาคธุรกิจในประเทศไทย” มุ่งเน้นความรู้ด้านการจัดการธุรกิจค้าปลีก โดยเฉพาะธุรกิจค้าปลีกแบบร้านสะดวกซื้อ ซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่วิทยาลัยฯ  มีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษ อันเนื่องจากเป็นการจัดการศึกษาของ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารร้านเซเว่นอีเลฟเว่น ในประเทศไทย ที่ดำเนินธุรกิจด้านค้าปลีกร้านเซเว่นอีเลฟเว่นสาขาแรกในประเทศไทยมายาวนานกว่า 30 ปี มีการต่อยอดและพัฒนาความรู้จากการดำเนินธุรกิจค้าปลีกของเซเว่นอีเลฟเว่น 7-Eleven,Inc. และได้ดำเนินการเปิดรับนักเรียนนักศึกษาใหม่ใน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2548 เป็นต้นมา โดยจัดการเรียนการสอนในรูปแบบทวิภาคี ซึ่งเป็นการเรียนการสอนโดยความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ จัดการเรียนภาคทฤษฎีควบคู่กับการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ  และจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนโดยใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะเพื่อการพัฒนาผู้เรียนที่ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ การเรียนรู้จากการทำงานจริง มุ่งเน้นในการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นนวัตกร เพื่อสร้างนวัตกรรม  และการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่สถานศึกษากำหนด

วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ได้ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Privacy Policy) และนโยบายคุกกี้ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า