สาขางานเทคนิควิทยาการนาฬิกา (Watch Technology)

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ความสำคัญของหลักสูตร

สาขางานเทคนิควิทยาการนาฬิกา (Watch Technology)

สาขางานเทคนิควิทยาการนาฬิกา เป็นหลักสูตรใหม่และหลักสูตรเดียวของประเทศไทย ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และอาชีพเฉพาะทาง ระดับ High Class ให้กับผู้เรียนในระดับฝีมือแรงงาน โดยผู้เรียนจะได้เรียนรู้เทคนิคพิเศษในการซ่อมนาฬิกาตั้งแต่งระดับพื้นฐาน ไปจนถึงนาฬิกาหรูแบรนด์ดังระดับโลก หรือระดับ Hi end และ Premium หลากหลายระบบในทุกมิติ อาทิ นาฬิกาไขลาน นาฬิกา Automatic , นาฬิกาควอตร์ และนาฬิกา Electronic เป็นต้น โดยผู้เรียนทุกคน จะได้รับการสอนจากช่างฝีมือ ผู้เชี่ยวชาญ และสถานประกอบการชั้นนำในระดับประเทศ ซึ่งมีประสบการณ์มากกว่า 30 ปีเมื่อผู้เรียนสำเร็จการศึกษา รวมระยะเวลา 2 ปี จะสามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นในสาขางานที่เกี่ยวข้อง หรือประกอบอาชีพในบริษัท      ชั้นนำทางด้านนาฬิกา ตลอดจนการต่อยอดไปสู่การเป็นเจ้าของธุรกิจอย่างชำนาญการ มีรายได้ที่มั่นคง

คุณสมบัติของผู้เรียน

  • จบการศึกษา ม.6,ปวช หรือเทียบเท่า
  • มีความประพฤติเรียบร้อย ซื่อสัตย์สุจริต
  • มีสุขภาพแข็งร่างกายแข็งแรงไม่เป็นอุปสรรคต่อการเรียน
  • มีภูมิลำเนาเป็นหลักแหล่ง โดยมีทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน หรือมีหลักฐานของทางราชการในลักษณะเดียวกันมาแสดง
  • มีความเคารพ เลื่อมใส ศรัทธาต่อสถานบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ด้วยความบริสุทธิ์ใจ
  • มีเจตคติที่ดีต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
  • สำหรับผู้เข้าเรียนการศึกษาระบบทวิภาคีในวันทำสัญญาการผึกอาชีพต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 17 ปีบริบูรณ์และมีความตั้งใจที่จะรับการฝึกอาชีพในสาขาวิชาที่สมัคร

 

วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ได้ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Privacy Policy) และนโยบายคุกกี้ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า