ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์เพชรเกษม

556 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพ 10160