ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์รังสิต

 801/152 -154 หมู่8 ถ.วิภาวดีรังสิต ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130