PAT วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

22 เมษายน 2567 นายยศพล เวณุโกเศศ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา2566 โดยมีผู้บริหารด้านการศึกษา บริษัทซีพีออลล์ จำกัด(มหาชน),สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ , วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ และเครือข่ายบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ คือ นายเผดิม เพ็ชรกูล อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ,นางจตุพร โรจนพานิช อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ,นายอุเทน ชนะกุล รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน , นางปรีดา วิสาโรจน์ ผู้ตรวจราชการกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และนายดุลมลชัย วิวัฒน์บวรวงษ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ให้เกียรติร่วมในพิธี นายวิเชียร เนียมน้อม ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตและผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ กล่าวรายงานว่า ในปีการศึกษา2566 มีผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) จำนวน 368 คน และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) จำนวน 244 คน รวมผู้สำเร็จการศึกษาเข้ารับประกาศนียบัตรจำนวน 612 คน โดยผู้สำเร็จการศึกษาบางส่วนมีความประสงค์ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น และบางส่วนได้รับการบรรจุทำงาน ความสำเร็จของนักเรียน นักศึกษานี้เป็นผลจากความมุ่งมั่น ทุ่มเท เอาใจใส่ของคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ครูฝึกในสถานประกอบการ ที่ร่วมกันพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ตลอดจนพัฒนาทักษะฝีมือ ยึดหลักปรัชญา “ มุ่งสร้างเยาวชน สู่มืออาชีพ ” วิทยาลัยฯดำเนินการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องตามกรอบรางวัลสถานศึกษาพระราชทานและกรอบการประกันคุณภาพการศึกษา ทำให้ได้รับการคัดเลือกเป็นสถานศึกษาผ่านเกณฑ์มาตรฐานในโครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา : Excellent Center สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก และเป็นสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี บูรณาการการเรียนรู้ด้วยประสบการณ์จริง “Work Based Learning “ ยึดหลักผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการบริหารจัดการพร้อมใช้หลัก ”เข้าใจ เช้าถึง พัฒนา“ ให้ผู้เรียนสำเร็จการศึกษาอย่างมีคุณภาพ พร้อมเข้าสู่สถานประกอบการที่มั่นคงได้ต่อไป ด้านนายยศพล เวณุโกเศศ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาและกล่าวแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาทุกคนที่มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน และมุ่งมั่นจนจบการศึกษา จุดเริ่มต้นสำคัญของการทำงานหรือการศึกษาต่อนั้นคือ การมีความรักความศรัทธาและเชื่อมั่นในสิ่งที่เลือก เพื่อให้การทำงานดำเนินการได้สำเร็จลุล่วงตลอดไป นอกจากนี้ยังต้องมีความซื่อสัตย์ สุจริต จริงใจต่อผู้เกี่ยวข้องผู้ร่วมงานทุกฝ่ายทุกคน จึงขอให้ผู้สำเร็จการศึกษาทุกคนได้ตั้งมั่นในการปฏิบัติตนไปในทางที่ถูกต้อง ดีงามอยู่เสมอ

วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ได้ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Privacy Policy) และนโยบายคุกกี้ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า