PAT ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ คลองสาน สะพานควาย จรัญสนิทวงศ์ จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา

1 เมษายน 2565 ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์คลองสาน ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์สะพานควาย และศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์จรัญสนิทวงศ์ จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2564 ให้กับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก จำนวนทั้งสิ้น 144 คน โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ธเรศวร์ ธนะสมบูรณ์ ที่ปรึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ ร่วมแสดงความยินดี ณ ห้องประชุมปัญญางามวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ เพื่อสร้างความ ภาคภูมิใจ ตลอดจนการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาในการก้าวสู่ชีวิตการศึกษาต่อ ชีวิตการทำงาน และการดำเนินชีวิตเพื่อเป็น
พลเมืองที่ดีของสังคม รวมถึงเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักเรียนทุกคน นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก นางอรวรรณ ไชยมาตย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ศูนย์ Hr Operations 1 บริษัทซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน) มอบรางวัลเกียรตินิยมเพชรปัญญาให้กับนักเรียนศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ สะพานควาย จำนวน 6 รางวัล พร้อมด้วยนายธนกร โยธาจิรานนท์ ผู้จัดการทั่วไปด้านปฏิบัติการ บริษัทซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) มอบรางวัลเกียรตินิยมเพชรปัญญา ให้กับนักเรียนศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ คลองสาน จำนวน 11 รางวัล และนางจิตรา นิลพงษ์ ที่ปรึกษา Value Creation Consulting บริษัทซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) มอบรางวัลเกียรตินิยมเพชรปัญญา จำนวน 4 รางวัล ให้กับนักเรียนศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์จรัญสนิทวงศ์ เพื่อเชิดชูเกียรติและสนับสนุน นักเรียนที่มีผลการเรียนดียอดเยี่ยม ทั้งในภาคทฤษฏี และภาคปฏิบัติ อีกทั้งยังเป็นการรณรงค์ส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนเห็นความสำคัญของการเรียนแบบทวิภาคี โดยยึดหลักมุ่งสร้างเยาวชนสู่มืออาชีพ ในโอกาสนี้ ดร.ธเรศวร์ ธนะสมบูรณ์ ได้กล่าวแสดงความยินดีและชื่นชมในความสำเร็จของนักศึกษาทุกคนที่มีความวิริยะ อุตสาหะ อดทน มีวินัยในการศึกษา จนสร้างความยินดีให้กับครู อาจารย์ และพ่อแม่ ผู้ปกครอง จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้ที่จบการศึกษาไปแล้วจะมีความตั้งใจในการทำงาน หรือศึกษาต่อให้มีผลสัมฤทธิ์ สามารถ
นำวิชาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ เป็นเยาวชนที่ดีมีคุณธรรม จริยธรรมและเป็นแบบอย่างที่ดีของครอบครัวและชุมชน ผู้สำเร็จการศึกษาทุกคนถือเป็นกำลังสำคัญในอนาคตของสถานประกอบการและประเทศชาติต่อไปด้วย

วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ได้ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Privacy Policy) และนโยบายคุกกี้ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า