ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ลาดพร้าว

 92 ซ.ลาดพร้าว 80 ถ.ลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพ 10310