PAT เดินหน้าให้โอกาสทางการศึกษาและการมีงานทำแก่เด็กและเยาวชน

21 กุมภาพันธ์ 2566 วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ โดย ดร.ธเรศวร์ ธนะสมบูรณ์ ที่ปรึกษาวิทยาลัยฯ พร้อมด้วย ดร.ฉัชร์ภิมุก อภินันท์โชติสกุล ผู้อำนวยการการบริหารความร่วมมือและพัฒนาธุรกิจ , นายสันติ ชนวัฒน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีเบญจ และครูแนะแนวการศึกษา ร่วมจัดบรรยายพิเศษหัวข้อ หลักสูตรสาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีกระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยมีคุณศศิการ ล้อจิโรภาส ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ เพลาเพลิน บูติครีสอร์ต และคณะครูแนะแนว นักเรียนจากโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ อาทิ โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม โรงเรียนบ้านคูบัว โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟ โรงเรียนมัธยมพรสำราญ โรงเรียนพระครูพิทยาคม โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขมาร โรงเรียนบ้านหนองยาง ร่วมรับฟังการบรรยาย ถึงการจัดการศึกษาเพื่อมีงานทำตามนโยบายของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ที่สนับสนุนทุนการศึกษาและการให้โอกาสทางการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนในระบบทวิภาคี โดยเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในสถานประกอบการจริง (Work Based Learning) การจัดการศึกษามีวัตถุประสงค์สำคัญ ด้านการพัฒนากำลังคนเพื่อรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจและการแข่งขันด้านธุรกิจ , การพัฒนาทักษะนักเรียนให้มีความรู้ (รู้ลึก รู้จริงในสาขาอาชีพ) ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาศึกษาเชิงนวัตกรรม ส่วนคุณลักษณะที่พึงประสงค์คือด้านทักษะ (Skill) ด้านความรู้ (Knowledge) และด้านทัศนคติ (Attitude)  เพื่อให้เด็กและเยาวชนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ มีหน้าที่การงานที่มั่นคง ยั่งยืน สามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้

 

วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ได้ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Privacy Policy) และนโยบายคุกกี้ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า