PAT ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์มอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา

22 เมษายน 2566 ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ 10 ศูนย์ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี2566 โดยนายวิเชียร เนียมน้อม ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตและผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ , ผู้จัดการศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ 10 ศูนย์ในพื้นที่กรุงเทพมหานครร่วมพิธี โอกาสนี้ ดร.ก้านทิพย์ ชาติวงศ์ กรรมการสถานศึกษาและผู้บริหารบริษัท ซีพีออลล์ จำกัด(มหาชน) ได้มอบรางวัลเพชรปัญญา ระดับเหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง ให้กับผู้สำเร็จการศึกษาที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยมด้วย นายพรเทพ พลับนิ่ม ผู้อำนวยการบริหารศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ กล่าวรายงานว่า ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์10ศูนย์ในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้รับอนุญาตจัดตั้งตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นสถานศึกษาอาชีวศึกษาภายใต้สถานประกอบการ จัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 การดำเนินงานของศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ได้พัฒนาคุณภาพและจัดทำมาตรฐานศูนย์การเรียนตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) หรือ สมศ. อีกทั้งจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคีเต็มรูปแบบ บูรณาการการเรียนรู้ด้วยประสบการณ์จริง “Work Based Learning “ ใช้การทำงานเปึฐานความรู้ของผู้เรียน ซึ่งปัจจัยความสำเร็จนี้เกิดจากความมุ่งมั่นของสถานศึกษาและสถานประกอบการที่ร่วมมือกันพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยยึดหลักการให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง บริหารจัดการด้วยหลัก ” เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา “ ดูแลรักษาและช่วยเหลือผู้เรียนโดยครูอาชีพตลอดหลักสูตร เพื่อให้ผู้เรียนสำเร็จการศึกษาอย่างมีคุณภาพ พร้อมเข้าสู่สถานประกอบการทำงานที่มั่นคงต่อไป สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาเข้ารับประกาศนียบัตรในครั้งนี้มีจำนวนทั้งสิ้น 525 คน ด้านนายวิเชียร เนียมน้อม ได้มอบประกาศนียบัตรและกล่าวแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาพ่อ แม่ และผู้ปกครองว่า ผู้สำเร็จการศึกษาทุกคนเป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน และมุ่งมั่นจนสำเร็จการศึกษาได้ ถือว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ มีสติปัญญา รู้จักคิดวิเคราะห์ มีการพัฒนาและแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง เป็นที่ยอมรับของสังคม หลายคนมีความมุ่งหมายในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น และบางคนประสงค์ที่จะไปประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้ดูแลครอบครัว แต่จุดเริ่มต้นที่สำคัญของการศึกษาต่อหรือการทำงานคือ ต้องมีความรัก ความศรัทธา และเชื่อมั่นในสิ่งที่เลือก เพราะการทำงานใดๆให้สำเร็จผลนั้น แต่ละคนต้องมีปณิธานที่จะทำงาน ทำหน้าที่ด้วยความอุตสาหะพยายาม มีความอดทนเพื่อให้บรรลุผลสำเร็จ นอกจากนั้นยังต้องมีความสุจริตใจ จริงใจต่อผู้ร่วมงาน ประพฤติปฏิบัติต่อกันอย่างเหมาะสมด้วย จึงขอให้ทุกคนตั้งมั่นในการปฏิบัติตนในทางที่ถูกต้อง ดีงามตลอดไป

วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ได้ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Privacy Policy) และนโยบายคุกกี้ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า